Foredrag: Tro og travesko

d. 23/09-2020

kl. 19: Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern. Arr.: Folkeuniversitetet Ribe-Skjern. I dag bruger vi vandringen til at komme væk fra os selv, tæt på os selv, ud i naturen eller for at få en tænkepause. Kom ind og hør om menneskets mest naturlige aktivitet. I et moderne liv er vandringen blevet erstattet af andre transportformer, som ikke rummer de mange positive aspekter, som selve vandringen indeholder. Vandring foregår nemlig i en tidsudstrækning og i et tempo, hvor man kan se omgivelserne ændre sig. Det er en proces, hvor kroppens muligheder og begrænsninger bliver tydelige. Og det er en aktivitet, hvor natur og omgivelser giver plads til refleksioner over livets store spørgsmål. Uanset om du skal til Himalaya, på Hærvejen eller blot vandre på stranden, så er den kortere eller den længere vandretur et forfriskende pust i et hvert menneskes liv.  Få nye perspektiver på den gode vandreoplevelse. 

Få nye perspektiver på menneskets mest naturlige aktivitet. 

Pilgrimsweekend i Århus Stift

d. 03/10-2020

I to dage: lørdag og søndag den 3.-4. oktober fordyber vi os i fællesskab i den kristne tro. Det sker både på en indre vandring med Bibelmeditation, foredrag, højmesse - og på en fysisk vandring i skovene i Lisbjerg. Der er mulighed for privat indkvartering i begrænset omfang ved henvendelse til Thorkild Frøjk: thorkild@hardtofind.dk 

Bibelmeditation i Århus

d. 03/10-2020

’Man må øve sig for at kunne vandre mod Gud’. Sådan udtrykte mystikeren Ignatius af Loyola (1491-1556) sig. Alle kan finde vej til Gud, men man kan have brug for hjælp. Derfor: velkommen til Bibelmeditation på denne efterårsdag, hvor vi slår følge med hinanden. Metoden kaldes ”lectio divina” og er klostrenes ældgamle måde at læse Bibelen på ”med bønnens blik”, hvor stilhed spiller en vigtig rolle. Medbring Bibel, madpakke og en notesbog som ’åndelig dagbog’. Sognepræst Hanne Rytter og pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder dagen, hvor vi fordyber os i bibelske tekster. Arbejdet foregår i en gruppe med 12 deltagere. Bibelmeditationen foregår i Risskov Sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov, og vi begynder kl. 10 og slutter med en meditativ andagt i kirken kl. 15.30. Indimellem vandrer vi i stilhed og ’gumler’ på Guds ord. Tilmelding til elisabeth@lidell.dk senest den 25.9.

Foredrag: Præst (40 år), pilgrim (20 år) og pilgrimspræst (10 år)

d. 03/10-2020

kl. 16-17.30 i Risskov Sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov

I 1980 blev Elisabeth Lidell ordineret i Københavns Domkirke, hvor hun var ansat i 10 år med særlig forpligtelse for økumeniske relationer. I 2000 gik hun sin første pilgrimsvandring på caminoen i Spanien. Det blev en rejse fra hoved til hjerte. Evangeliet fik ben at gå på, og med den erfaring i bagagen fik hun inspirationen med hjem til den danske Folkekirke. Siden da har hun arbejdet med pilgrimsvandring som en meningsfuld trospraksis. Kirkegangen i ’Guds grønne katedral’ fik mange knubs i starten, men denne form for kristent fællesskab har vist sig at være bæredygtigt og er nu nået fra græsrødderne og har spredt sig til det danske kirkeliv. Det er denne spændende rejse, Elisabeth vil fortælle om.

Højmesse og afskedsreception i Risskov Kirke

d.04/10-2020

kl. 10, Solbakken 2, 8240 Risskov v/ pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en reception med bobler og kransekage - i anledning af 40 års jubilæum som præst i folkekirken: 1980-2020. 

Pilgrimsvandring fra Elev Kirke

d. 04/10-2020

Søndag kl. 14, Høvej 2, 8520 Lystrup. Efter en kort andagt i kirken vandrer vi ca. 10 km. gennem nybyggerområdet i Nye og fortsætte gennem Skårupgård-skoven, hvor Elev menighedsråd byder på kaffe og kage. Efterårsturen slutter omkring kl. 18 ved Elev Kirke. Alle er velkomne til denne udvidede kirkegang. Menighedsrådsmedlem Martha Bo Almskou viser vej, og pilgrimspræst Elisabeth Lidell står for forkyndelsen.​

 

Efterårsretræte i Midtjylland: 'I Ham lever vi, ånder vi og er vi'

d. 19/10-2020

Vi nyder efterårets farver Skovhuset, som ligger smukt i de store midtjyske skove. Andagter, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Daglige andagter vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. En retræte er et ”helle” midt i tidens travlhed, en ”time-out”. Her kan man være heldig at erfare sandheden i Moder Theresas ord: ”Frugten af stilhed er bøn, frugten af bøn er tro, frugten af tro er kærlighed, frugten af kærlighed er tjeneste, frugten af tjeneste er fred.” I retræten har vi mulighed for at finde ind i stilhedens kerne: Gud: I ham lever vi, ånder vi og er vi (Apostlenes Gerninger 17, 28). 10 deltagere i enkeltværelser. 19.-22. oktober, Gudenådalen. Pris: 2200 kr. Tilmelding: elisabeth@lidell.dk NB: Venteliste!

Efterårsvandring

d. 25/10-2020

Kl. 11 deltager vi i søndagens gudstjeneste i Alling kirke, Ringvej 35 A, 8680 Ry. Gudstjenesten forestås af sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen. Derefter tager vi på udvidet kirkegang med pilgrimspræsten og vandrer vi ca. 10 km. i de smukke egne, skiftevis i samtale og i stilhed omkring dagens evangelium: Math 21, 28-44. Vandringen slutter med kaffe og kage ved menighedsrådet i Alling.

Pilgrimsvandring med konfirmander, Århus Stift

d. 28/10-2020

Med konfirmander fra Borum-Lyngby sogne og deres præst, Vini Madsen vandring i lokalområdet.

 

Pilgrimsgudstjeneste i Risskov Kirke

d. 18/12-2020

kl. 17 samles v i udenfor sognegården, Solbakken 2, 8240 Risskov, tænder faklerne og vandrer på kirkegården, mens vi får et ord med på vejen. Herefter samles vi i kirken og forbereder os på julens mysterium, inden vi spiser middag sammen. Herefter er der generalforsamling i Østjysk Pilgrimsforening.

Midvintervandring i Mols Bjerge

d. 20/12-2020

Vi mødes kl. 10 på Karpenhøj Naturcenter, Dragsmurvej 12 D, 8420 Knebel og vandrer ca. 12 km. over Trehøje og Bogens tilbage langs Ebeltoft Vig til udgangspunktet, hvortil vi ankommer ca. kl. 16. Vi vandrer på årets korteste dag: vintersolhverv og benytter anledningen til at samle os om evangeliets julebudskab om lyset, der skinner i mørket. Vores danske ord Jul går tilbage til gammelnordisk og germansk Jol og er beslægtet med det keltisk-engelske Yule. Jul var betegnelsen på den hedenske vintersolhvervsfejring, men blev siden festen for Jesu Kristi fødsel. Således blev Kristus-messen (engelsk: Christmas) fejret julenat, hvor Guds Søn blev menneskenes lys i den mørkeste midvinternat. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell står for forkyndelsen, og Andreas Blinkenberg finder vej. Medbring madpakke og drikkelse. Alle er velkomne, og der er ikke tilmelding.

Forårsretræte på Maribo Kloster

d. 04/03-2021

Tre dages retræte, en forlænget weekend: 4.-7. marts hos Birgitta-søstrene. Temaet er hentet fra Den hellige Birgitta: 'Hele vor  t liv er en vandring mod det hellige'.  Klosterets tidebønner, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Søstrenes daglige tidebønner vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 12 deltagere i enkeltværelser. Pris: 3.200 kr.

Vejle Kirkehøjskole: Foredrag: Hvor står folkekirken i forhold til det spirituelle? 

d. 18/03-2021

Kl. 13-15 i Mølholm Kirks Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle.

Det er, som om begrebet ’spiritualitet’ er svaret på det moderne menneskes søgen efter noget andet og mere. Samtidig sporer man ofte en let skepsis fra folkekirkeligt hold. Men er dette forbehold berettiget? Spiritualitet er et andet ord for åndelighed, som må siges at have en stærk forbindelse til vores evangelisk-lutherske kirke. Sandt er det da også, at den kristne spiritualitet har dybe rødder som praksisform. Men hvor placerer folkekirken sig i forhold til den spiritualitet, som i det enogtyvende århundrede kan hvile på både intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle og religiøse erfaringer? Pilgrimspræsten fortæller om den folkekirkelige trospraksis: pilgrimsvandring.

Pilgrimsvandring med konfirmander

d. 20/03-2021

Sammen med årets konfirmander fra Slagslunde og Ganløse kirker og deres præst Malene Buus Graeser.

Pilgrimsgudstjeneste og efterfølgende vandring

d. 21/03-2021

Slagslunde og Ganløse kirker, 3660 Stenløse.

Påske-pilgrimsvandring

d. 27/3-2021

med kirkerne i Allerød Kommune. Med påskedramaet i rygsækken vandrer vi fra Stavnsholt Kirke til Lillerød Kirke, 10 km.

Foredrag: Moderne pilgrimsvandring - ud i det indre

d. 07/04-2021

kl. 19 i Skjern

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Pilgrimsforedrag i Midtjylland 

d. 06/05-2021

Gjern Kirke, Østergade 11 A, 8883 Gjern kl. 19

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Pilgrimsvandring i Gjern Bakker

d. 06/06-2021

Sognets sommervandring indledes med kort gudstjeneste kl. 10 i Gjern Kirke, Østergade 11 A, 8883 Gjern ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som er dagens vandringsleder. Efter ca. 8 km. afsluttes med en kort andagt på Gjern Kirkegård kl. ca. 16.  Det er Trinitatis søndag, og temaet for vandringen er ’Treenighed’ – Faderen, Sønnen og Helligånden.

 

På en god plet sætter vi os og spiser vores medbragte madpakke, inden vi når tilbage til udgangspunktet ved Gjern Kirke.  Foruden frokostpausen bliver der flere mindre stop, hvor vi lytter til gode ord til eftertanke og oplæg til samtale. En lille del af turen vil foregå i stilhed for personlig refleksion. Det er nødvendigt, at være godt gående for at kunne være med, og det anbefales, at man ifører sig praktisk fodtøj og evt. medbringer vandrestav. Husk desuden drikkevand, madpakke og evt. kasket/solhat. Vi går i samlet flok. Enhver er velkommen til at være med, og deltagelse er gratis. Arrangør: Gjern Sogn.

Pilgrimsforedrag

d. 19/08-2021

Lemvig provsti

 

KONTAKT

Elisabeth Lidell
(+45)22371950
elisabeth(a)lidell.dk

BESKED

© 2018 Machinedrops