Pilgrimsgudstjeneste i Risskov Kirke

d. 18/12-2020

kl. 17 samles v i udenfor sognegården, Solbakken 2, 8240 Risskov, tænder faklerne og vandrer på kirkegården, mens vi får et ord med på vejen. Herefter samles vi i kirken og forbereder os på julens mysterium, inden vi spiser middag sammen. Herefter er der generalforsamling i Østjysk Pilgrimsforening.

Midvintervandring i Mols Bjerge

d. 20/12-2020

Vi mødes kl. 10 på Karpenhøj Naturcenter, Dragsmurvej 12 D, 8420 Knebel og vandrer ca. 12 km. over Trehøje og Bogens tilbage langs Ebeltoft Vig til udgangspunktet, hvortil vi ankommer ca. kl. 16. Vi vandrer på årets korteste dag: vintersolhverv og benytter anledningen til at samle os om evangeliets julebudskab om lyset, der skinner i mørket. Vores danske ord Jul går tilbage til gammelnordisk og germansk Jol og er beslægtet med det keltisk-engelske Yule. Jul var betegnelsen på den hedenske vintersolhvervsfejring, men blev siden festen for Jesu Kristi fødsel. Således blev Kristus-messen (engelsk: Christmas) fejret julenat, hvor Guds Søn blev menneskenes lys i den mørkeste midvinternat. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell står for forkyndelsen, og Andreas Blinkenberg finder vej. Medbring madpakke og drikkelse. Alle er velkomne, og der er ikke tilmelding.

Foredrag: Pilgrimsvandring - ud i det indre

d. 03/02-2021

kl. 19, Østergade 2 A, Ganløse, 3660 Stenløse

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

 

Forårsretræte på Maribo Kloster

d. 04/03-2021

Tre dages retræte, en forlænget weekend: 4.-7. marts hos Birgitta-søstrene. Temaet er hentet fra Den hellige Birgitta: 'Hele vor  t liv er en vandring mod det hellige'.  Klosterets tidebønner, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Søstrenes daglige tidebønner vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 12 deltagere i enkeltværelser. Pris: 3.200 kr.

Folkeuniversitetet, Aalborg: Det religiøse aspekt ved at gå og vandre

d. 17/03-2021

kl. 17, C.A.Olesens Gade 4, 9000 Aalborg

I dag bruger vi vandringen til at komme væk fra os selv, tæt på os selv, ud i naturen eller for at få en tænkepause. Kom ind og hør om menneskets mest naturlige aktivitet. I et moderne liv er vandringen blevet erstattet af andre transportformer, som ikke rummer de mange positive aspekter, som selve vandringen indeholder. Vandring foregår nemlig i en tidsudstrækning og i et tempo, hvor man kan se omgivelserne ændre sig. Det er en proces, hvor kroppens muligheder og begrænsninger bliver tydelige. Og det er en aktivitet, hvor natur og omgivelser giver plads til refleksioner over livets store spørgsmål. Uanset om du skal til Himalaya, på Hærvejen eller blot vandre på stranden, så er den kortere eller den længere vandretur et forfriskende pust i et hvert menneskes liv.  En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”. Få nye perspektiver på ”at gå med Gud”!. 

 

Vejle Kirkehøjskole: Foredrag: Hvor står folkekirken i forhold til det spirituelle? 

d. 18/03-2021

Kl. 13-15 i Mølholm Kirks Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle.

Det er, som om begrebet ’spiritualitet’ er svaret på det moderne menneskes søgen efter noget andet og mere. Samtidig sporer man ofte en let skepsis fra folkekirkeligt hold. Men er dette forbehold berettiget? Spiritualitet er et andet ord for åndelighed, som må siges at have en stærk forbindelse til vores evangelisk-lutherske kirke. Sandt er det da også, at den kristne spiritualitet har dybe rødder som praksisform. Men hvor placerer folkekirken sig i forhold til den spiritualitet, som i det enogtyvende århundrede kan hvile på både intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle og religiøse erfaringer? Pilgrimspræsten fortæller om den folkekirkelige trospraksis: pilgrimsvandring.

Pilgrimsvandring med konfirmander

d. 20/03-2021

Sammen med årets konfirmander fra Slagslunde og Ganløse kirker og deres præst Malene Buus Graeser.

Pilgrimsgudstjeneste og efterfølgende vandring

d. 21/03-2021

Slagslunde og Ganløse kirker, 3660 Stenløse.

Påske-pilgrimsvandring

d. 27/3-2021

med kirkerne i Allerød Kommune. Med påskedramaet i rygsækken vandrer vi fra Stavnsholt Kirke til Lillerød Kirke, 10 km.

 

Foredrag: Moderne pilgrimsvandring - ud i det indre

d. 07/04-2021

kl. 19 i Skjern

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Bibelmeditation på Helgenæs

d. 18/04-2021

 kl. 10-15, Svanemindevej 6, Esby, 8420 Knebel

 

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell guider Bibelmeditationen, og efter frokostpausen vandrer vi fra Gården til Ellemandsbjerget og retur (5 km.) med et ord at ’gumle på’.

Alle medbringer Bibel, notesbog (som ’åndelig dagbog’) og madpakker. Værtsparret Elisabeth & Henrik Lausten Madsen serverer eftermiddagskaffe/ te/ hjemmebagt kringle. 

 

Det er gratis at deltage, men man er velkommen til at give en frivillig gave til Gården.

Tilmelding til arrangement sker enten til elisabeth@lidell.dk  eller en SMS til Elisabeth Madsen: mobil: 40619140

Foredrag: 40 år som hyrde på den danske ager og Hans stier worldwide

d. 28/04-2021

kl. 14, Egå Sognegård, Egå Mosevej, 8250 Egå

En beretning om fire årtier i folkekirkens tjeneste – som præst ved Københavns Domkirke,  ’folkekirkens udenrigsminister’, sognepræst i Risskov og initiativtager til pilgrimsvandring som en meningsfuld trospraksis.

Indvielse af Bønnegården på Helgenæs

d. 30/o4-2021

Store Bededag kl. 14-16

Svanemindevej 6, Esby, 8420 Knebel

 

Ægteparret Elisabeth og Henrik Lausten Madsen præsenterer deres ide og drøm for Gården. Der bliver mulighed for at bringe en hilsen. 

 

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell forestår indvielsen med liturgi og et Guds Ord og lyser velsignelsen over alle, der er mødt frem.

 

Vi synger gerne nogle salmer / + lytter til et par musikalske indslag af Camilla plus en ven.

Der bliver en dejlig servering, og herefter kan man gå en lille tur ad markvej til de dramatiske skrænter ved havet. 

 

SUP og SJÆL

Vi kan ikke gå på vandet, men vi kan da prøve!
d. 05/05-2020

kl. 16.30-20.30: Nyd en forårstur på stand-up-paddle og få et ord med på vejen. Den erfarne livredder Søren Thuesen inviterer sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell til en dag for krop og sjæl. Såvel øvede som nybegyndere på brættet er velkomne, og efter en instruktion sendes vi ud på vandet. Bræt, redningsvest og neopren-påklædning lånes på stedet. Efter at have boltret os på vandet samles vi omkring et bål på stranden. Vi hører om søens folk i Bibelen, varmer os med bål-sup-pe, deler troshistorier og sendes af sted med en velsignelse. Pris: 500 kr. inkl. grej og instruktion (man må gerne medbringe eget udstyr). Medbring en vindjakke. Max. deltagerantal: 15. Arr.: www.molssport.dk Tilmelding til: stulius@swanteam.dk og elisabeth@lidell.dk Vi tager forbehold for meget dårligt vejr.

 

Temadag om bøn og kristen spiritualitet, Helgenæs

d. 05/06-2021

kl. 10-15, Svanemindevej 6, Esby, 8420 Knebel

 

Bøn kan se meget forskellig ud. Det kan være den spontane bøn, der bryder frem, når man bliver overvældet af glæde og ikke kan andet end at sige tak, eller når man er bange og ikke kan andet end at råbe om hjælp. Det kan også være bønner, der er formulerede af andre som f.eks. Fadervor. Endelig kan bøn også tage stilhedens form - meditation eller fordybelse over et Bibelord eller en kort bøn foran et billede eller et lys. Bøn er alfa og omega i relationen mellem Gud og mennesker.

I dag spørges der ikke kun efter kristendommens intellektuelle og dogmatiske side, men også kristendommens kropslighed, kristendom som erfaring, som noget eksistentielt. Det åndelige liv har fået en renæssance, også blandt mennesker, der ikke kommer i kirken. 

Ud fra egne erfaringer giver pilgrimspræst Elisabeth Lidell sine bud på en kristen trospraksis, bl.a. bøn, meditativ Bibellæsning, åndelig vejledning, retræte og pilgrimsvandring.


Efter oplæg og drøftelse vandrer vi til havet og går via Klæbjerg, Lushage og Esby en rundtur på 5 km. Evt. kan man slutte med en badetur i Kattegat. Alle medbringer madpakker og værtsparret Elisabeth & Henrik Lausten Madsen serverer eftermiddagskaffe/ te/ hjemmebagt kringle. 

 

Det er gratis at deltage, men man er velkommen til at give en frivillig gave til Gården.

Tilmelding til arrangement sker enten til elisabeth@lidell.dk  eller en SMS til Elisabeth Madsen: mobil: 40619140

 

Pilgrimsforedrag i Midtjylland 

d. 06/05-2021

Gjern Kirke, Østergade 11 A, 8883 Gjern kl. 19

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

SUP og SJÆL

Vi kan ikke gå på vandet, men vi kan da prøve!
d. 08/05-2020

kl. 16.30-20.30: Nyd en forårstur på stand-up-paddle og få et ord med på vejen. Den erfarne livredder Søren Thuesen inviterer sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell til en dag for krop og sjæl. Såvel øvede som nybegyndere på brættet er velkomne, og efter en instruktion sendes vi ud på vandet. Bræt, redningsvest og neopren-påklædning lånes på stedet. Efter at have boltret os på vandet samles vi omkring et bål på stranden. Vi hører om søens folk i Bibelen, varmer os med bål-sup-pe, deler troshistorier og sendes af sted med en velsignelse. Pris: 500 kr. inkl. grej og instruktion (man må gerne medbringe eget udstyr). Medbring en vindjakke. Max. deltagerantal: 15. Arr.: www.molssport.dk Tilmelding til: stulius@swanteam.dk og elisabeth@lidell.dk Vi tager forbehold for meget dårligt vejr.

 

Pilgrimsvandring i Gjern Bakker

d. 06/06-2021

Sognets sommervandring indledes med kort gudstjeneste kl. 10 i Gjern Kirke, Østergade 11 A, 8883 Gjern ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som er dagens vandringsleder. Efter ca. 8 km. afsluttes med en kort andagt på Gjern Kirkegård kl. ca. 16.  Det er Trinitatis søndag, og temaet for vandringen er ’Treenighed’ – Faderen, Sønnen og Helligånden.

 

På en god plet sætter vi os og spiser vores medbragte madpakke, inden vi når tilbage til udgangspunktet ved Gjern Kirke.  Foruden frokostpausen bliver der flere mindre stop, hvor vi lytter til gode ord til eftertanke og oplæg til samtale. En lille del af turen vil foregå i stilhed for personlig refleksion. Det er nødvendigt, at være godt gående for at kunne være med, og det anbefales, at man ifører sig praktisk fodtøj og evt. medbringer vandrestav. Husk desuden drikkevand, madpakke og evt. kasket/solhat. Vi går i samlet flok. Enhver er velkommen til at være med, og deltagelse er gratis. Arrangør: Gjern Sogn.

Pilgrimsforedrag

d. 19/08-2021

Lemvig provsti

 

KONTAKT

Elisabeth Lidell
(+45)22371950
elisabeth(a)lidell.dk

BESKED

© 2018 Machinedrops