ADVENTSVANDRING

fra Kbh. city til Kastrup på Amager

d.10/12-2022

Vi mødes til orgelmatiné lørdag kl. 12 i Københavns Domkirke, Nørregade 8, 1165 København K. Mezzosopranen Mia Bergström og organisten Lindy Rossen står for matinéen d. 10. december, hvor de to sammen opfører værker af bl. a. Sibelius, Strauss og Wagner. Musikken varer ca. 30 min., hvorefter vi samles ved Thorvaldsens statue af apostlen Jakob – pilgrimmen med stav, hat og Ib-skal. Herfra vandrer vi ud i vinteren – ad Strøget, over Kongens Nytorv og cykelbroen til Christianshavn, gennem Christiania, over Kløvermarken til Amager Strandpark, langs Øresund til Kastrup Metrostation. Hertil forventer vi at ankomme ved 16-tiden. Turen er på ca.10 km. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder vandringen med advents-input undervejs. Vi går skiftevis i stilhed og i samtale. Turen er gratis, og der er ikke tilmelding. Medbring madpakke, drikkelse og rejsekort.

JULEVANDRING i Kbh. city
d. 21/12-2022

Vores danske ord Jul går tilbage til gammelnordisk og germansk Jol og er beslægtet med det keltisk-engelske Yule. Jul var betegnelsen på den hedenske vintersolhvervsfejring, men blev siden festen for Jesu Kristi fødsel. Således blev Kristus-messen (engelsk: Christmas) fejret julenat, hvor Guds Søn blev menneskenes lys i den mørkeste midvinternat. Vi markerer årets korteste dag: vintersolhverv og benytter anledningen til at samle os om evangeliets julebudskab om lyset, der skinner i mørket.

 

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst

Hold selv i os din julefest

Da skal med Davidsharpens klang

Dig takke højt vor nytårssang! (DS 94,3)

Så denne onsdag forbereder vi os på julens mysterium og mødes først til musikandagt kl. 12 i Helligåndskirken på Strøget, Niels Hemmingsensgade 5, 1151 København K. Derefter vandrer vi ad Strøget, gennem Nyhavn over Cykelbroen og videre forbi Nordatlantens Brygge langs vandet til Fisketorvet og tilbage ad den anden side af vandet. Strækningen er på ca. 8 km. og slutter ca. kl. 15 på Kongens Nytorv. Vi går skiftevis i stilhed og samtale omkring julens budskab. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder vandringen. Turen er gratis, og der er ikke tilmelding. Medbring madpakke og drikkelse.

 

NYTÅRSVANDRING i Dyrehaven

d. 30/12-2022

Efter julens sansebombardement samles vi denne fredag for at give os selv lidt tid til ro, eftertanke, stilhed, for at takke Gud for året, der gik - og bede om Hans velsignelse i det nye år.


Vær velkommen, Herrens år,

Og velkommen herhid!

Fader-Gud! Os til glæde og gavn

Nytåret henskride i Jesu navn!
Velkommen, nytår, og velkommen her! (DS 712, 4)

 

Vi mødes kl. 11 nær Klampenborg Station, ved den røde låge ind til Dyrehaven og vandrer skiftevis i stilhed og i samtale, ligesom får et ord med på vejen. Turen er på ca. 12 km. og går til Fortunen, Eremitagen, langs Mølleåen og tilbage ad stien fra Strandmøllen langs Øresund. Turen slutter ved solnedgangstid (15.47) ved Klampenborg Station. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder vandringen. Turen er gratis, og der er ikke tilmelding. Medbring madpakke og drikkelse.

 

HELLIG TRE KONGERS VANDRING

d. 05/01-2023

Hellig tre Kongers aften er markerer den officielle afslutning på julen, og denne torsdag aften vandrer vi sammen i mørket, ud fra skriftstedet i  Davids Salme 119: Guds ord er en lygte for min fod, et lys på vor vej! Vi mødes til messe i den katolske kirke, Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4 A, 1616 København K kl. 19. Derefter vandrer vi langs søerne til Østerbro t/r - ialt ca. 8 km. - skiftevis i stilhed og i samtale. Vi er tilbage ved udgangspunktet ca. kl. 22.

På mange gamle danske døbefonte er indhugget motivet med de hellige 3 Konger, de vise mænd fra Østerland, som danner baggrunden for denne fejring. Måske, fordi rejsen begynder her: den åndelige rejse, rejsen med Gud, mod Gud. I dåben begynder livets pilgrimsvej, hvor Herren bevarer vores udgang og indgang; hvor Jesus lover at være med os alle dage indtil verdens ende, som det lyder i missionsbefalingen. De vise mænd var de første kristne pilgrimme, mennesker, der ledte efter Jesus og ville følge stjernen til ham. På vores egen /rejse ind i det nye år kan vi lade os inspirere af disse pilgrimmes eventyrlige rejse.

Som de vise mænd gik fra barnet i krybben med lyset, som blev tændt i mødet med Ham, således kan lyset fra barnet også lyse for os og vores vandring i det nye år, som mange af os har sunget det med Grundtvig rundt om juletræet (DS 136,6):

 

Stjernen ledte vise mænd

Til vor Herre Kristus hen;

Vi har og en ledestjerne,

Og når vi den følger gerne,

Kommer vi til Jesus Krist.

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder vandringen. Turen er gratis, og der er ikke tilmelding.

Fyraftensmøde: Tre kvinder - tre spirituelle rejser

d. 02/02-2023

kl. 17, Brahma Kumaris, Vodroffsvej 9 B, 1900 Frederiksberg C

- Bhikshuni Tenzin Drolkar: En eksistentiel krise i ungdomsårene gjorde, at Tenzin Drolkar (Bodil Wellendorf) søgte et spirituelt ståsted og begyndte at interessere sig for buddhismen allerede, da hun var i tyverne. Hun mødte hurtigt sine to lærere og føler i dag stor taknemmelighed over de vanskeligheder, hun oplevede i sin ungdom, for det var jo dem, der var årsag til hendes spirituelle rejse,.

Hun er medinitiativtager til Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme, hvor hun underviser. Hun modtog getsulma-ordination af H.H.Dalai Lama i 2004 og bhikshuni-ordination i 2015.

- Sonja Ohlsson: Meditationslærer fra Brahma Kumaris. Begynte i sine teenageår en søgen efter de svar, som de traditionelle religioner ikke kunne give hende. Da Sonja var 24 år, fandt hun sit spirituelle ståsted hos Brahma Kumaris, det åndelige verdensuniversitet med rødder i Indien. I dag har hun praktiseret Raja Yoga Meditation, en disciplineret praksis, i 30 år. Hun er daglig leder af Brahma Kumaris Center i København. De sidste mange år har hendes interesse for at forbinde meditation med miljøarbejdet først hende til store internationale interfaith-møder.

- Elisabeth Lidell: Som præstedatter fra Ærø er Elisabeth vokset op med aftenbøn, søndagsskole, kirkegang og spejderliv. I 1980 blev hun præst ved Københavns Domkirke - med ansvar for folkekirkens internationale relationer, og i 1990 blev hun sognepræst i Risskov Kirke, Århus. Hun ar undervist kommende præster i bøn, kristen spiritualitet, retræteledelse og åndelig vejledning. Siden 2000 har hun arbejdet for at indføre pilgrimsvandring som en meningsfuld trospraksis i folkekirken, hvilket har ført til en stilling som pilgrimspræst.

Fredagscafé: Pilgrimspræstens arbejde

d. 24/03-2023

kl. 14-16 Grøndalskirken, Hulgårdsvej 2, København

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

 

Kirkegang i Guds grønne katedral - at bevæge sig i troens landskaber

d.11/04-2023

Foredrag i Bredballe sognegård, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Ø, kl. 19

Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?

Moderne pilgrimsvandring - ud i det indre

d. 12/04-2023

Sognegården, Dolmervej 4, Voldby, 8500 Grenå kl. 19.30

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Pilgrimsvandring fra Bredballe Kirke

d. 23/04-2023

Efter højmessen kl. 10 tager vi på udvidet kirkegang i det smukke forårslandskab.

 

Ud i det indre

d.24/04-2023

Foredrag i Jerne Sognehus (Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø) kl. 14

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Pilgrimsfærd til Vadstena, Linköping og Bjärka Säby, Sverige

d. 17/05-2023

I Kristi Himmelfartsferien den 17.-21. maj skal vi øse af de åndelige kilder i Norden.

Foredrag: Moderne pilgrimsvandring – ud i det indre​

 d.13/09-2023

Sognegården, Bøgetorvet 1, 7323 Give, kl. 19

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

 

Efterårsretræte i Skovhuset, Sdr. Vissing, Midtjylland

Tema: Sårbarhed og Gudsnærvær

d.09/-10-2023

Vi skal nyde efterårets farver i de store midtjyske skove. Andagter, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. På retræten forlader vi hverdagen, men ikke virkeligheden. Vi tager en pause fra alt det, vi plejer at have omkring os og får mulighed for at se vores liv i et nyt lys. Her kan vi give efter for vores længsel efter stilhed og fred. I stilheden har vi god tid til at fuldføre vore tanker og lytte til, hvad Gud har at sige os. Som hjælp hertil tilbyder jeg endvidere individuel samtale med hver enkelt. mandag den 9. oktober kl. 17 - torsdag den 12. oktober kl. 14.