Tro og natur - online-møde

d. 02/02-2022
Velkommen til et online-møde kl. 19-20, hvor vi udforsker den rolle som trosbaserede organisationer kan spille i miljøarbejdet. Med udgangspunkt i personlige beretninger vil vi udforske det teologiske og filosofiske grundlag for den aktuelle miljøkrise og give indsigt i, hvordan menneskeheden kan re-orientere sig til at være i harmoni og balance med naturen.

Oplæg, bøn og meditation ved meditationslærer Sonja Ohlsson, Brahma Kumaris 
og pilgrimspræst Elisabeth Lidell, Folkekirken. Tilmelding og link: https://brahmakumaris.dk/events/tro-og-natur/ 

Pilgrimsmesse i Hamborg

d. 20/02-2022

Sankt Jacobi Kirke, Jakobi

irchhof 22, 20095 Hamborg

I forbindelse med den store årlige tyske pilgrimstræf lørdag den 19.2. prædiker jeg ved søndagens gudstjeneste i Sankt Jacobi Kirke.

Vinterretræte i Odsherred: Guds spor i vores liv

d. 22/02-2022

Tre døgn: 22.-25. februar med stilhed, andagter, Bibelmeditation og individuelle samtaler på 'Fyrtårnet: www.fyrtaarnet.org 

Fyrtårnet, Fasanbakken 4, 4540 Fårevejle.

Ud fra retrætens tema: ’Guds spor i vores liv’ inviteres vi hver især til at grunde over vores indre livsvej, det åndelige CV. Det kendte citat ’livet leves forlæns men forstås baglæns’ (Søren Kierkegaard) kan også gælde vores troshistorie. Når vi kigger tilbage med fokus på at se Guds fodspor i vore liv, kan vi blive overrasket over at Han har været der - også når vi mindst troede det. At se Guds kærlige blik også i mørket og livskriserne, kan være en stor trøst og en dyb berigelse for vores videre vandring.

At tage på retræte er at vælge at lukke af for hverdagens indtryk udefra. Men det er samtidig at vælge at åbne sig for sin indre verden og for Gud. Vi lukker af for at kunne åbne os og tage imod noget andet. I stilheden, når meget af hverdagen er på afstand, kan vi blive mere modtagelige. Ofte fornemmer vi sanseindtrykkene stærkere. Vi bliver mere modtagelige for naturen omkring os, hører fuglene tydeligere, oplever solnedgangen mere intenst, mærker vejrets skiften mere hudløst og direkte. Og vi oplever hinandens nærvær, selv uden at der veksles ord imellem os. Retræten foregår med andre ord i stilhed.

Der er plads til seks deltagere. NB: Venteliste! Pris: kr. 2400,- Retræteledere er Pilgrimspræst Elisabeth Lidell og psykoterapeut  John Hansen

Arr. Levende Vand www.levendevand.dk Tilmelding: johnmartin@mail.dk og elisabeth@lidell.dk Øvrige informationer på hjemmesiden: www.fyrtaarnet.org 

Konference med tyske evangeliske præster, Lissabon

d. 16/03-2022

I dagene den 16.-21. marts samles tyske udenlandspræster: EKD die Regionalkonferenz Südeuropa til konference i Portugal. Jeg bidrager med oplæg, workshops og pilgrimsvandring ud fra temaet: Wie werden wir als Evangelische spirituell kompetenter?

Pilgrimsforedrag

d.03/05-2022

kl. 14 i Veng Sognehus, Låsbyvej 80, 8660 Skanderborg. v/ den nye og den fhv. pilgrimspræst i Aarhus Stift: Lise Palstrøm og Elisabeth Lidell.

Foredrag: Hvor står folkekirken i forhold til det spirituelle?

d. 03/07-2022

KFUM & KFUK's sommerhøjskole på Hardsyssel Efterskole, Hardsysselvej 2, 7600 Struer, kl. 13.30

Det er, som om begrebet ’spiritualitet’ er svaret på det moderne menneskes søgen efter noget andet og mere. Samtidig sporer man ofte en let skepsis fra folkekirkeligt hold. Men er dette forbehold berettiget? Spiritualitet er et andet ord for åndelighed, som må siges at have en stærk forbindelse til vores evangelisk-lutherske kirke. Sandt er det da også, at den kristne spiritualitet har dybe rødder som praksisform. Men hvor placerer folkekirken sig i forhold til den spiritualitet, som i det enogtyvende århundrede kan hvile på både intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle og religiøse erfaringer? Pilgrimspræsten fortæller om den folkekirkelige trospraksis: pilgrimsvandring.

SUP & sjæl

d. 14/07-2022

Vi kan ikke gå på vandet, men tager en tur på stand -up-paddle, hvorefter vi samles om bålet og hører om søens folk i Bibelen. v/ Søren Thuesen og Elisabeth Lidell.

Pilgrimsgudstjeneste med efterfølgende vandring på Helgenæs: Spor i livet og ringe i vandet

d. 31/07-2022

Søndag den 31. juli kl. 10-16, på Valfart, Esby Strandvej 6, Helgenæs, 8420 Knebel

I år er der på Helgenæs etableret nye kristne samlingssteder. I weekenden den 29.-31. juli afholdes vandsportslejr, WLKONWATR  CAMP. Her samles vi i den store katedral med højt til loftet. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell forestår gudstjenesten, og band medvirker. Tema er: Guds spor i livet - og ringe i vandet. Husorkesteret slår tonen an til fælles sang. Gudstjenesten transmitteres direkte i radioens DR1. Efterfølgende tager vi på udvidet kirkegang til Ellemandsbjerget. Vi går over marker og gennem skov, inden vi vandrer tilbage langs stranden. Her kan vi bade, inden vi når til friluftsbasen Valfart: www.valfart.dk Alle er velkomne. Medbring madpakke, drikkelse og evt. badetøj.

Efterårsretræte i Midtjylland

d. 10/10-2022

I Skovhuset, Sdr. Vissing, Gudenådalen, 10.-13. oktober

Vi nyder efterårets farver Skovhuset, som ligger smukt i de store midtjyske skove. Andagter, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Daglige andagter vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 10 deltagere i enkeltværelser. Pris: 2200 kr.

Foredrag: Kirkegang i Guds grønne katedral – at bevæge sig i troens landskaber

 d. 13/10-2022

Fjerritslev Kirkecenter, Vestergade 16 A, 9690 Fjerritslev

Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?