Foredrag: Hvor står folkekirken i forhold til det spirituelle?

d. 03/07-2022

KFUM & KFUK's sommerhøjskole på Hardsyssel Efterskole, Hardsysselvej 2, 7600 Struer, kl. 13.30

Det er, som om begrebet ’spiritualitet’ er svaret på det moderne menneskes søgen efter noget andet og mere. Samtidig sporer man ofte en let skepsis fra folkekirkeligt hold. Men er dette forbehold berettiget? Spiritualitet er et andet ord for åndelighed, som må siges at have en stærk forbindelse til vores evangelisk-lutherske kirke. Sandt er det da også, at den kristne spiritualitet har dybe rødder som praksisform. Men hvor placerer folkekirken sig i forhold til den spiritualitet, som i det enogtyvende århundrede kan hvile på både intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle og religiøse erfaringer? Pilgrimspræsten fortæller om den folkekirkelige trospraksis: pilgrimsvandring.

Pilgrimsvandring i Mols Bjerge

d. 09/07-2022

Vi mødes kl. 10.15 på P-pladsen overfor Femmøller Efterskole, Molsvej 137, 8400 Ebeltoft. Bus 123 standser der kl. 10.16. Herfra vandrer vi 12 km. gennem det smukke sommerlandskab – skiftevis i stilhed og i samtale. På en pilgrimsvandring kerer vi os både om krop og sjæl. Vi ’beder med fødderne’ og bevæger os – såvel i det ydre som i det indre landskab. Undervejs standser vi forskellige steder, får et input fra Bibelen og reflekterer sammen. Vi slutter igen på P-pladsen ca. kl. 15. Turen er gratis, og der er ingen tilmelding. Medbring madpakke og drikkelse. Ægteparret Andreas Blinkenberg og Elisabeth Lidell viser vej i hhv. det ydre og i det indre.

SUP & sjæl

d. 14/07-2022

NYD en tur på stand-up-paddle og få et ord med på vejen, kl. 16.15-20.30
MOLS SPORT inviterer sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell til en dag for krop og sjæl. Såvel øvede som nybegyndere på brættet er velkomne, og efter en instruktion sendes vi ud på vandet.
Bræt, redningsvest og neopren-påklædning lånes på stedet.
Efter at have boltret os på vandet samles vi omkring et bål på stranden.
Vi hører om søens folk i Bibelen, varmer os med bålsuppe, deler troshistorier og sendes af sted med en velsignelse.

Vi tager forbehold for meget dårligt vejr.

Alder: Alle
Pris: 500,- (inkl. grej og instruktion)
Maks antal deltagere: 15 personer
Lokation: Havet omkring Mols/Helgenæs (nærmere lokation bliver vurderet i forhold til vind og vejr)

Tilmelding: https://www.valfart.dk/sup-sjael-no-1 

Vi kan ikke gå på vandet, men tager en tur på stand -up-paddle, hvorefter vi samles om bålet og hører om søens folk i Bibelen. v/ Søren Thuesen og Elisabeth Lidell.

Pilgrimsgudstjeneste med efterfølgende vandring på Helgenæs: Spor i livet og ringe i vandet

d. 31/07-2022

Søndag den 31. juli kl. 10-16, på Valfart, Esby Strandvej 6, Helgenæs, 8420 Knebel

Fra 27.-31. juli afholdes der vandsportslejr, WLKONWATR  CAMP på Helgenæs, som slutter med en gudstjeneste i det fri. Her samles vi i den store katedral med højt til loftet. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell forestår gudstjenesten, og husorkestret medvirker. Tema er: Guds spor i livet - og ringe i vandet. Husorkesteret slår tonen an til fælles sang. Gudstjenesten transmitteres direkte i radioens DR1. Efterfølgende tager vi på udvidet kirkegang til Ellemandsbjerget. Vi går over marker og gennem skov, inden vi vandrer tilbage langs stranden. Her kan vi bade, inden vi når tilbage til friluftsbasen Valfart: www.valfart.dk Alle er velkomne. Medbring madpakke, drikkelse og evt. badetøj.

Højskoledag om pilgrimsvandring

d. 10/09-2022

Svendborg

 v/ ægteparret Elisabeth Lidell & Andreas Blinkenberg

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

 

Elisabeth Lidell er pilgrimspræst, retræteleder og åndelig vejleder. Andreas Blinkenberg er arkitekt og planlægger og har etableret 28 herberger og overnatningssteder for vandrere og cyklister langs de jyske Hærvejsruter.

 

Efterårsretræte i Midtjylland

d. 10/10-2022

I Skovhuset, Sdr. Vissing, Gudenådalen, 10.-13. oktober

Tema: Spor i livet og ringe i vandet

Vi nyder efterårets farver Skovhuset, som ligger smukt i de store midtjyske skove. Andagter, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Daglige andagter vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 10 deltagere i enkeltværelser. Pris: 2200 kr.

Foredrag om at gå nye veje i livet

d. 10/11-2022

Roskilde, kl. 19.30

Kirke på vej Roskilde i gang med at lave et aftenskole kursus på AOF, der handler om danskeres åndelige oplevelser og tanker. Vi vil gerne skabe rum for at man kan tale med hinanden om det i mindre grupper, efter at man har hørt mit oplæg om at ændre kurs og gå nye veje.

Foredrag: Kirkegang i Guds grønne katedral – at bevæge sig i troens landskaber

 d. 13/10-2022

Fjerritslev Kirkecenter, Vestergade 16 A, 9690 Fjerritslev

Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?

Kirkegang i Guds grønne katedral – at bevæge sig i troens landskaber

d.02/11-2022

Sognehuset, Kirkevej 7 A, 9990 Skagen

Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?