Pilgrimsforedrag: Kirkegang i Guds grønne katedral

d. 19/08-2021

kl. 19.30 i Møborg Forsamlingshus, Møberg Kirkevej 60, 7660 Bækmarksbro, Lemvig provsti

 

 Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?

Aftenvandring, Midtjylland

d. 25/08-2021

Vi mødes kl. 18.30 på Grene gamle Kirkegård, Annexvej 1 B, 7190 Billund og vandrer ca. 5 km. over temaet: 'Livet som en vandring fra vugge til grav'.

 

Foredrag: 40 år som hyrde på den danske ager og Hans stier worldwide

d. 22/09-2021

kl. 14, Egå Sognegård, Egå Mosevej, 8250 Egå

En beretning om fire årtier i folkekirkens tjeneste – som præst ved Københavns Domkirke,  ’folkekirkens udenrigsminister’, sognepræst i Risskov og initiativtager til pilgrimsvandring som en meningsfuld trospraksis.

Folkeuniversitetet, Aalborg: Det religiøse aspekt ved at gå og vandre

d. 29/09-2021

kl. 17, C.A.Olesens Gade 4, 9000 Aalborg

I dag bruger vi vandringen til at komme væk fra os selv, tæt på os selv, ud i naturen eller for at få en tænkepause. Kom ind og hør om menneskets mest naturlige aktivitet. I et moderne liv er vandringen blevet erstattet af andre transportformer, som ikke rummer de mange positive aspekter, som selve vandringen indeholder. Vandring foregår nemlig i en tidsudstrækning og i et tempo, hvor man kan se omgivelserne ændre sig. Det er en proces, hvor kroppens muligheder og begrænsninger bliver tydelige. Og det er en aktivitet, hvor natur og omgivelser giver plads til refleksioner over livets store spørgsmål. Uanset om du skal til Himalaya, på Hærvejen eller blot vandre på stranden, så er den kortere eller den længere vandretur et forfriskende pust i et hvert menneskes liv.  En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”. Få nye perspektiver på ”at gå med Gud”!. 

Foredrag: Hvad er det, naturen kan gøre, set i et åndeligt perspektiv?

d. 30/09-2021 kl. 10

Gml. Haderslev Sognehus

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

 

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 


Efterårsretræte i Skovhuset, Midtjylland

d. 11/10-2021

Vi nyder efterårets farver Skovhuset, som ligger smukt i de store midtjyske skove. Andagter, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Daglige andagter vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 10 deltagere i enkeltværelser. Tema: 'Guds spor i mit liv.' 11.-14. oktober, Gudenådalen. Pris: 2200 kr. Venteliste.

Pilgrimsvandring i Nordsjælland

d. 06/11-2021 

med kirkerne i Allerød Kommune. Med temaet: 'Livet som en vandring fra vugge til grav' vandrer vi fra Stavnsholt Kirke til Lillerød Kirke, 10 km.

Foredrag: Pilgrimsruter i Norden

d. 08/11-2021

Foreningen Norden, Horsens Bibliotek, 8700 Horsens. 

Pilgrimsvandringen åbner for nye perspektiver for troen og dens erfaring. Der ligger mange betydninger i det at vandre: at bryde op, at være ubekymret, at være på vej, at være i bevægelse, at komme i mål. Dybest set bliver hver vandring et billede på vort liv fra vugge til grav.

 

I Middelalderen bandt et netværk af pilgrimsruter bandt de nordiske lande sammen. Som hellige magneter tiltrak de store helligdomme i Trondheim og Vadstena søgende og troende mennesker. Efter reformationens sejrsgang i 1500-tallet forsvandt den ydre pilgrimsvandring mere eller mindre.

 

I dag har pilgrimsvandringen fået en renæssance. Hundredtusinder vandrer årligt ad Europas mest populære rute, caminoen til spanske Santiago de Compostela. Men også her i Norden bliver gamle pilgrimsruter genopdaget og nye etableret. Pilgrimspræsten har vandret i alle de nordiske lande i glæde over naturen og i længsel efter mødet med det hellige.

Efterårsretræte på Maribo Kloster

Tema: Hele vort liv er en vandring mod det hellige (Birgitta af Vadstena)

d. 11/11-2021

Tre dages retræte over en forlænget weekend: 11.-14. november 2021 hos Birgitta-søstrene. Klosterets tidebønner, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Søstrenes daglige tidebønner vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 12 deltagere i enkeltværelser. Pris: 3200 kr.

Foredrag: Pilgrimsvandring - ud i det indre 

d. 17/11 -2021 

kl. 19, Østergade 2 A, Ganløse, 3660 Stenløse

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Vejle Kirkehøjskole: Foredrag: Hvor står folkekirken i forhold til det spirituelle? 

d. 18/11-2021

Kl. 13 i Mølholm Kirks Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle.

Det er, som om begrebet ’spiritualitet’ er svaret på det moderne menneskes søgen efter noget andet og mere. Samtidig sporer man ofte en let skepsis fra folkekirkeligt hold. Men er dette forbehold berettiget? Spiritualitet er et andet ord for åndelighed, som må siges at have en stærk forbindelse til vores evangelisk-lutherske kirke. Sandt er det da også, at den kristne spiritualitet har dybe rødder som praksisform. Men hvor placerer folkekirken sig i forhold til den spiritualitet, som i det enogtyvende århundrede kan hvile på både intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle og religiøse erfaringer? Pilgrimspræsten fortæller om den folkekirkelige trospraksis: pilgrimsvandring.

Retrætedag i Vipperød Kirke

d. 20/11-2021

Stilhed, Bibelmeditation og individuelle samtaler er byggesten i retrætedagen.