Radiotransmission fra pilgrimsgudstjeneste på Helgenæs

d. 12/07-2020

kl. 10 sendes live på P 1 fra Helgenæs Kirke, Brøsbjergvej 12 A, Stødov, 8420 Knebel. Dagens tema er: 'Gå med Gud - gå ikke i stå!' Efter gudstjenesten kører vi til Sletterhage Fyr, parkerer bilerne og vandrer langs kysten til Lushage, hvor vi holder frokostpause. Derfra går vi via Klæbjerg og ’Tyskertårnet' tilbage til Sletterhage Fyr, hvortil vi ankommer ca. kl. 15. Turen er på 7 km. Vi går skiftevis i samtale og i stilhed. Medbring madpakke og drikkelse. Pga afstandskrav må der kun være 36 i kirken, så kom gerne i god tid efter 'først-til-mølle-princippet. 

Sensommervandring på Mols Bjerge-stien

d. 15/08-2020

Vandringen starter kl. 10 fra P-pladsen overfor Femmøller Efterskole, Molsvej 137, 8400 Ebeltoft. Vi går gennem gamle plantager forbi Krakær til den nyrestaurerede Ørnbjerg Mølle, hvor vi holder frokostpause. Vi går skiftevis i stilhed og i samtale omkring temaet: 'De kristne dyder'. Turen er på ca. 12 km. og slutter ved udgangspunktet kl. 15. Medbring madpakke og drikkelse.

Festugevandring i Århus midtby

d. 01/09-2020

Vi mødes kl. 13 ved Vor Frue kirke, Klostertorv og vandrer under temaet 'In it together'. Vi slutter samme sted kl. 16.

Sensommerretræte på Ådalen Retrætecenter v/ Randers

d. 10.-13. september

 Temaet for retræten er: jomfru Maria, kvinderne i Bibelen og feminine Gudsbilleder. Engang vidste alle danskere, hvad Maria betød. Et utal af kirker hed ’Vor Frue’, og hvert landsbykapel havde et Maria-alter. Danmark var en del af det store Europa, hvor Jomfru Maria var den elskede genstand for musik og kunst, hvor man i legendens form byggede videre på de fortællinger, Bibelen selv har om hende. Hele denne Mariafromhed, som springer i øjnene på enhver charterferie til et Middelhavsland, hele denne spiritualitet omkring Maria blev i Danmark afbrudt af reformationen. Altrene blev fjernet og Maria gjort stum. Alligevel dukker hun op hver søndag i den lutherske kirkes trosbekendelse: ’Vi tror på Jesus Kristus...  undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria..’

 

Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. De daglige andagter vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 15 kvinder i enkeltværelser. Pris: 3200 kr.

Inspirationsdag for bestyrelsen for  Ådalen Retrætecenter

d.15/09-2020

Vi tager på pilgrimsvandring i det blå.

Pilgrimsvandring med konfirmander, Mols Bjerge

d. 

d. 22/09-2020

Med konfirmander fra Todbjerg Kirke og deres præst, Vibe Boye-Liisberg vandrer vi fra Femmøller ad Den italienske Sti til Strandkjær og retur ad Kirkestien.

Foredrag: Tro og travesko

d. 23/09-2020

kl. 19: Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern. Arr.: Folkeuniversitetet Ribe-Skjern. I dag bruger vi vandringen til at komme væk fra os selv, tæt på os selv, ud i naturen eller for at få en tænkepause. Få nye perspektiver på menneskets mest naturlige aktivitet. 

Pilgrimsweekend i Århus Stift

d. 03/10-2020

I to dage: lørdag og søndag den 3.-4. oktober fordyber vi os i fællesskab i den kristne tro. Det sker både på en indre vandring med Bibelmeditation, foredrag, højmesse - og på en fysisk vandring i skovene i Lisbjerg. Der er mulighed for privat indkvartering i begrænset omfang ved henvendelse til Thorkild Frøjk: thorkild@hardtofind.dk 

Bibelmeditation i Århus

d. 03/10-2020

’Man må øve sig for at kunne vandre mod Gud’. Sådan udtrykte mystikeren Ignatius af Loyola (1491-1556) sig. Alle kan finde vej til Gud, men man kan have brug for hjælp. Derfor: velkommen til Bibelmeditation på denne efterårsdag, hvor vi slår følge med hinanden. Metoden kaldes ”lectio divina” og er klostrenes ældgamle måde at læse Bibelen på ”med bønnens blik”, hvor stilhed spiller en vigtig rolle. Medbring Bibel, madpakke og en notesbog som ’åndelig dagbog’. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder dagen, hvor vi fordyber os i bibelske tekster. Arbejdet foregår i en gruppe med 12 deltagere. Bibelmeditationen foregår i Risskov Sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov, og vi begynder kl. 10 og slutter med en meditativ andagt i kirken kl. 15.30. Indimellem vandrer vi i stilhed og ’gumler’ på Guds ord. Tilmelding til elisabeth@lidell.dk senest den 25.9.

Foredrag: Præst (40 år), pilgrim (20 år) og pilgrimspræst (10 år)

d. 03/10-2020

kl. 16-17.30 i Risskov Sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov

I 1980 blev Elisabeth Lidell ordineret i Københavns Domkirke, hvor hun var ansat i 10 år med særlig forpligtelse for økumeniske relationer. I 2000 gik hun sin første pilgrimsvandring på caminoen i Spanien. Det blev en rejse fra hoved til hjerte. Evangeliet fik ben at gå på, og med den erfaring i bagagen fik hun inspirationen med hjem til den danske Folkekirke. Siden da har hun arbejdet med pilgrimsvandring som en meningsfuld trospraksis. Kirkegangen i ’Guds grønne katedral’ fik mange knubs i starten, men denne form for kristent fællesskab har vist sig at være bæredygtigt og er nu nået fra græsrødderne og har spredt sig til det danske kirkeliv. Det er denne spændende rejse, Elisabeth vil fortælle om.

Højmesse i Risskov Kirke

d.04/10-2020

kl. 10, Solbakken 2, 8240 Risskov v/ pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en reception med bobler og kransekage - i anledning af 40 års jubilæum som præst i folkekirken: 1980-2020.

Pilgrimsgudstjeneste i Zürich

d. 11/10-2020

Årets sidste pilgrimsgudstjeneste i Den reformerte Kirke i Schweiz sammen med pilgrimspræst Michael Schaar. Jeg er prædikant ud fra temaet: 'Hvad er det hellige?'

 

Efterårsretræte i Midtjylland: 'I Ham lever vi, ånder vi og er vi'

d. 19/10-2020

Vi nyder efterårets farver Skovhuset, som ligger smukt i de store midtjyske skove. Andagter, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Daglige andagter vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. En retræte er et ”helle” midt i tidens travlhed, en ”time-out”. Her kan man være heldig at erfare sandheden i Moder Theresas ord: ”Frugten af stilhed er bøn, frugten af bøn er tro, frugten af tro er kærlighed, frugten af kærlighed er tjeneste, frugten af tjeneste er fred.” I retræten har vi mulighed for at finde ind i stilhedens kerne: Gud: I ham lever vi, ånder vi og er vi (Apostlenes Gerninger 17, 28). 10 deltagere i enkeltværelser. 19.-22. oktober, Gudenådalen. Pris: 2200 kr. Tilmelding: elisabeth@lidell.dk

Vejle Kirkehøjskole: Foredrag: Hvor står folkekirken i forhold til det spirituelle? 

d. 19/11-2020

Kl. 13-15 i Mølholm Kirks Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle.

Det er, som om begrebet ’spiritualitet’ er svaret på det moderne menneskes søgen efter noget andet og mere. Samtidig sporer man ofte en let skepsis fra folkekirkeligt hold. Men er dette forbehold berettiget? Spiritualitet er et andet ord for åndelighed, som må siges at have en stærk forbindelse til vores evangelisk-lutherske kirke. Sandt er det da også, at den kristne spiritualitet har dybe rødder som praksisform. Men hvor placerer folkekirken sig i forhold til den spiritualitet, som i det enogtyvende århundrede kan hvile på både intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle og religiøse erfaringer? Pilgrimspræsten fortæller om den folkekirkelige trospraksis: pilgrimsvandring.

Nordisk pilgrimspræstemøde i Trondheim

d. 24-26/11-2020

Møde på Nidaros Pilgrimsgård og i Nidaros Domkirke.

Pilgrimsgudstjeneste i Risskov Kirke

d. 18/12-2020

kl. 17 samles v i udenfor sognegården, Solbakken 2, 8240 Risskov, tænder faklerne og vandrer på kirkegården, mens vi får et ord med på vejen. Herefter samles vi i kirken og forbereder os på julens mysterium, inden vi spiser middag sammen. Herefter er der generalforsamling i Østjysk Pilgrimsforening.

Forårsretræte på Maribo Kloster

d. 04/03-2021

Tre dages retræte, en forlænget weekend: 4.-7. marts hos Birgitta-søstrene. Klosterets tidebønner, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Søstrenes daglige tidebønner vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 12 deltagere i enkeltværelser. 

Foredrag: Moderne pilgrimsvandring - ud i det indre

d. 07/04-2021

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Pilgrimsforedrag i Midtjylland 

d. 06/05-2021

Gjern Kirke, Østergade 11 A, 8883 Gjern kl. 19

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Pilgrimsvandring i Gjern Bakker

d. 06/06-2021

Sognets sommervandring indledes med kort gudstjeneste kl. 10 i Gjern Kirke, Østergade 11 A, 8883 Gjern ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som er dagens vandringsleder. Efter ca. 8 km. afsluttes med en kort andagt på Gjern Kirkegård kl. ca. 16.  Det er Trinitatis søndag, og temaet for vandringen er ’Treenighed’ – Faderen, Sønnen og Helligånden.

 

På en god plet sætter vi os og spiser vores medbragte madpakke, inden vi når tilbage til udgangspunktet ved Gjern Kirke.  Foruden frokostpausen bliver der flere mindre stop, hvor vi lytter til gode ord til eftertanke og oplæg til samtale. En lille del af turen vil foregå i stilhed for personlig refleksion. Det er nødvendigt, at være godt gående for at kunne være med, og det anbefales, at man ifører sig praktisk fodtøj og evt. medbringer vandrestav. Husk desuden drikkevand, madpakke og evt. kasket/solhat. Vi går i samlet flok. Enhver er velkommen til at være med, og deltagelse er gratis. Arrangør: Gjern Sogn.

 

KONTAKT

Elisabeth Lidell
(+45)22371950
elisabeth(a)lidell.dk

BESKED

© 2018 Machinedrops