Pilgrimsforedrag ved Køge

d. 19/11-2019

kl. 10 i Ølsemagle kirke, Ølsemagle Kirkevej 69 B, 4623 Lille Skensved

 

Nordisk pilgrimspræstemøde, Lund

d.20/11-2019

Pilgrimsteologisk samling med kolleger fra Island, Norge, Sverige og Danmark, Lund Domkirke, 20.-22. november.

Pilgrimsgudstjeneste i Risskov Kirke

d. 18/12-2019

kl. 17 samles v i udenfor sognegården, Solbakken 2, 8240 Risskov, tænder faklerne og vandrer på kirkegården, mens vi får et ord med på vejen. Herefter samles vi i kirken og forbereder os på julens mysterium, inden vi spiser middag sammen. Middagen koster 100 kr., som indbetales på mobile pay: 22371950 sammen med mail om tilmelding til elisabeth@lidell.dk senest den 13. december.Kl. 19.30 generalforsamling i Østjysk Pilgrimsforening. 

Midvintervandring i Mols Bjerge

d. 21/12-2019

Vi mødes kl. 10 på Karpenhøj Naturcenter, Dragsmurvej 12 D, 8420 Knebel og vandrer ca. 12 km. over Trehøje og Bogens tilbage langs Ebeltoft Vig til udgangspunktet, hvortil vi ankommer ca. kl. 16. Vi vandrer på årets korteste dag: vintersolhverv og benytter anledningen til at samle os om evangeliets julebudskab om lyset, der skinner i mørket. Vores danske ord Jul går tilbage til gammelnordisk og germansk Jol og er beslægtet med det keltisk-engelske Yule. Jul var betegnelsen på den hedenske vintersolhvervsfejring, men blev siden festen for Jesu Kristi fødsel. Således blev Kristus-messen (engelsk: Christmas) fejret julenat, hvor Guds Søn blev menneskenes lys i den mørkeste midvinternat. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell står for forkyndelsen, og Andreas Blinkenberg finder vej. Medbring madpakke og drikkelse. Alle er velkomne, og der er ikke tilmelding.

Pilgrimsmesse i Hamborg

d. 20/02-2020

I weekenden samles de tyske pilgrimsforeninger til seminar og gudstjeneste v/ pilgrimspræst Bernd Lohse. Mange infostande fra de forskellige pilgrimsforeninger i Sankt Jacobi Kirke.

Retræte hos Birgitta-søstrene på Maribo Kloster

d 27/02-01/03-2020

 

Klosterets tidebønner, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Søstrenes daglige tidebønner vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 12 deltagere i enkeltværelser. Pris: 2700 kr.

 

En pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål. Den indre vandring fremmes ved ’de 7 nøgler til pilgrimmens sjæl: Langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed.

 

Temaet for retræten er: jomfru Maria, kvinderne i Bibelen og feminine Gudsbilleder. Engang vidste alle danskere, hvad Maria betød. Et utal af kirker hed ’Vor Frue’, og hvert landsbykapel havde et Maria-alter. Danmark var en del af det store Europa, hvor Jomfru Maria var den elskede genstand for musik og kunst, hvor man i legendens form byggede videre på de fortællinger, Bibelen selv har om hende. Hele denne Mariafromhed, som springer i øjnene på enhver charterferie til et Middelhavsland, hele denne spiritualitet omkring Maria blev i Danmark afbrudt af reformationen. Altrene blev fjernet og Maria gjort stum. Alligevel dukker hun op hver søndag i den lutherske kirkes trosbekendelse: ’Vi tror på Jesus Kristus...

undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria..’ Venteliste.

Foredrag: Det religiøse aspekt ved at gå og vandre

d. 25/03-2020

Folkeuniversitetet, Emdrup

I dag bruger vi vandringen til at komme væk fra problemer, tæt på os selv, ud i naturen eller for at få en tænkepause.

Kom ind og hør om menneskets mest naturlige aktivitet. I et moderne liv er vandringen blevet erstattet af andre transportformer, som ikke rummer de mange positive aspekter, som selve vandringen indeholder. Vandring foregår nemlig i en tidsudstrækning og i et tempo, hvor man kan se omgivelserne ændre sig. Det er en proces, hvor kroppens muligheder og begrænsninger bliver tydelige. Og det er en aktivitet, hvor natur og omgivelser giver plads til refleksioner over livets store spørgsmål. Uanset om du skal til Himalaya, på hærvejen eller blot vandre på stranden, så er den kortere eller den længere vandretur et forfriskende pust i et hvert menneskes liv. 

Få nye perspektiver på den gode vandreoplevelse. 

Foredrag: Tro og travesko

d. 01/04-2020

Folkeuniversitetet, Emdrup

Pilgrimsweekend i Århus Stift

Lørdag-søndag den 4.-5. april går vi i dybden med påskedramaet. Det sker både på en indre vandring med Bibelmeditation - og på en fysisk vandring i skovene i Lisbjerg. Der er mulighed for privat indkvartering i begrænset omfang ved henvendelse til Berit Søndergaard:  beritsoendergaard@gmail.com eller Thorkild Frøjk: thorkild@hardtofind.dk 

Bibelmeditation i Århus 

d. 04/04-2020

’Man må øve sig for at kunne vandre mod Gud’. Sådan udtrykte mystikeren Ignatius af Loyola (1491-1556) sig. Alle kan finde vej til Gud, men man kan have brug for hjælp. Derfor: velkommen til Bibelmeditation på denne forårsdag, hvor vi slår følge med hinanden. Metoden kaldes ”lectio divina” og er klostrenes ældgamle måde at læse Bibelen på ”med bønnens blik”, hvor stilhed spiller en vigtig rolle. Medbring Bibel og en notesbog som ’åndelig dagbog’. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell og sognepræst Hanne Rytter leder dagen, hvor vi fordyber os i påskens tekster sammen – fra Palmesøndag over Skærtorsdag og Langfredag til Påskemorgen. Arbejdet foregår i to grupper a 10 personer, dvs. max. 20 deltagere. Bibelmeditationen foregår i Risskov Sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov, og vi begynder kl. 9.30 og slutter med en meditativ andagt i kirken kl. 16. Indimellem vandrer vi i stilhed og ’gumler’ på påskens drama. Medbring madpakke. Tilmelding til elisabeth@lidell.dk senest den 25. marts.

Foredrag: Præst (40 år), pilgrim (20 år) og pilgrimspræst (10 år)

d. 04/04-2020

kl. 16.30 -18 i Risskov Sognegård, Solbakken 2, 8240 Risskov

April 2000 gik Elisabeth Lidell sin første pilgrimsvandring på caminoen i Spanien. Det blev en rejse fra hoved til hjerte. Evangeliet fik ben at gå på, og med den erfaring i bagagen fik hun inspirationen med hjem til den danske Folkekirke. Siden da har hun arbejdet med pilgrimsvandring som en meningsfuld trospraksis. Kirkegangen i ’Guds grønne katedral’ fik mange knubs i starten, men denne form for kristent fællesskab har vist sig at være bæredygtigt og er nu nået fra græsrødderne og har spredt sig til det danske kirkeliv. Det er denne spændende rejse, Elisabeth vil fortælle om. Andre pilgrimme er velkomne til at supplere med deres pilgrimserfaringer.

Pilgrimsvandring fra Elev Kirke

d. 05/04-2020

Palmesøndag kl. 11.

Pilgrimsvandring i Mols Bjerge

d. 13/04-2020

2. Påskedag

Vandring med Folkeuniversitetet, København

d. 15/04-2020

Pilgrimsforedrag i Midtjylland

d. 30/04-2020

Gjern Kirke, Østergade 11 A, 8883 Gjern

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

 

Kirkegang i Guds grønne katedral – at bevæge sig i troens landskaber

Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?

Forårsvandring i Riis Skov

d. 03/05-2020

Vi mødes kl. 19  i Risskov Kirke, Solbakken 2, 8240 Risskov til pilgrimsandagt, hvorefter vi vandrer ud i den lysegrønne bøgeskov.

Foredrag: Det religiøse aspekt ved at gå og vandre

d. 22/05-2020

Folkeuniversitetet, Århus

I dag bruger vi vandringen til at komme væk fra problemer, tæt på os selv, ud i naturen eller for at få en tænkepause.

Kom ind og hør om menneskets mest naturlige aktivitet. I et moderne liv er vandringen blevet erstattet af andre transportformer, som ikke rummer de mange positive aspekter, som selve vandringen indeholder. Vandring foregår nemlig i en tidsudstrækning og i et tempo, hvor man kan se omgivelserne ændre sig. Det er en proces, hvor kroppens muligheder og begrænsninger bliver tydelige. Og det er en aktivitet, hvor natur og omgivelser giver plads til refleksioner over livets store spørgsmål. Uanset om du skal til Himalaya, på hærvejen eller blot vandre på stranden, så er den kortere eller den længere vandretur et forfriskende pust i et hvert menneskes liv. 

Få nye perspektiver på den gode vandreoplevelse. 

Foredrag: Tro og travesko

d. 18-05-2020

Folkeuniversitetet, Århus

Vandring med Folkeuniversitetet, Århus

d. 25/05-2020

Pilgrimsvandring i Gjern Bakker

d. 07/06-2020

Vi begynder kl. 10 med en andagt i Gjern Kirke, Østergade 11 A, 8883 Gjern 

Radiotransmission fra pilgrimsgudstjeneste på Helgenæs

d. 12/07-2020

kl. 10 sendes live på P 1 fra en vandring fra Helgenæs Kirke. Efter gudstjenesten vandrer vi langs Klæbjerg via ''Tyskertårnet' til Sletterhage Fyr og retur.

Pilgrimsgudstjeneste i Zürich

d. 11/10-2020

Årets sidste pilgrimsgudstjeneste i Den reformerte Kirke i Schweiz sammen med pilgrimspræst Michael Schaar. Jeg er prædikant ud fra temaet: 'Hvad er det hellige?'

 

Efterårsretræte i Midtjylland

d. 19/10-2020

Vi nyder efterårets farver Skovhuset, som ligger smukt i de store midtjyske skove. Andagter, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Daglige andagter vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 10 deltagere i enkeltværelser. 19.-22. oktober, Gudenådalen. Pris: 2200 kr. Tilmelding: elisabeth@lidell.dk

Pilgrimsgudstjeneste i Risskov Kirke

d. 18/12-2020

kl. 17 samles v i udenfor sognegården, Solbakken 2, 8240 Risskov, tænder faklerne og vandrer på kirkegården, mens vi får et ord med på vejen. Herefter samles vi i kirken og forbereder os på julens mysterium, inden vi spiser middag sammen. Herefter er der generalforsamling i Østjysk Pilgrimsforening.

 

Nærmere info: elisabeth@lidell.dk  

KONTAKT

Elisabeth Lidell
(+45)22371950
elisabeth(a)lidell.dk

BESKED

© 2018 Machinedrops