Digital Bibelmeditation - på vandring fra påske til pinse

d. 9., 16., 23. og 30. april

fredage kl. 9-10. 

 

Indvielse af Bønnegården på Helgenæs

d. 30/04-2021

Store Bededag kl. 14-16

Svanesmindevej 6, Esby, 8420 Knebel

 

Ægteparret Elisabeth og Henrik Lausten Madsen præsenterer deres ide og drøm for Gården. Der bliver mulighed for at bringe en hilsen. 

 

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell forestår indvielsen med liturgi og et Guds Ord og lyser velsignelsen over alle, der er mødt frem.

 

Vi synger gerne nogle salmer / + lytter til et par musikalske indslag af Camilla og Mathias Engholm.

Der bliver en dejlig servering, og herefter kan man gå en lille tur ad markvej til de dramatiske skrænter ved havet. 

Forårsvandringvandring i Mols Bjerge

d. 01/05-2021

Lørdag den 1. maj mødes vi kl. 10 på Karpenhøj Naturcenter, Dragsmurvej 12 D, 8420 Knebel og vandrer ca. 12 km. over Trehøje og Bogens tilbage langs Ebeltoft Vig og gennem den nyudsprungne Fuglsø bøgeskov til udgangspunktet, hvortil vi ankommer ca. kl. 16. Undervejs vil vi fordybe os i pilgrimsord fra Det gamle Testamente, fra profeten Ezekiel 36, 26-28: Dette siger Gud Herren: »Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre… I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud.«

 

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell står for forkyndelsen, og ægtefællen Andreas Blinkenberg finder vej. Medbring madpakke og drikkelse. Alle er velkomne, og der er ikke tilmelding.

SUP og SJÆL

Vi kan ikke gå på vandet, men vi kan da prøve!
d. 05/05-2021

kl. 16.30-20.30: Nyd en tur på stand-up-paddle og få et ord med på vejen. Den erfarne livredder Søren Thuesen inviterer sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell til en dag for krop og sjæl. Såvel øvede som nybegyndere på brættet er velkomne, og efter en instruktion sendes vi ud på vandet. Bræt, redningsvest og neopren-påklædning lånes på stedet. Efter at have boltret os på vandet samles vi omkring et bål på stranden. Vi hører om søens folk i Bibelen, varmer os med bålsuppe, deler troshistorier og sendes af sted med en velsignelse. Pris: 500 kr. inkl. grej og instruktion (man må gerne medbringe eget udstyr). Medbring en vindjakke. Max. deltagerantal: 15. Sted: Havet omkring Mols/Helgenæs (nærmere lokation bliver vurderet i forhold til vind og vejr dagen før) Arr.: www.molssport.dk Tilmelding til: stulius@swanteam.dk og elisabeth@lidell.dk Vi tager forbehold for meget dårligt vejr.

Pilgrimsforedrag i Midtjylland 

d. 06/05-2021

Gjern Kirkes sognehus, Østergade 11 A, 8883 Gjern kl. 19

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

SUP og SJÆL

Vi kan ikke gå på vandet, men vi kan da prøve!
d. 08/05-2021

kl. 16.30-20.30: Nyd en tur på stand-up-paddle og få et ord med på vejen. Den erfarne livredder Søren Thuesen inviterer sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell til en dag for krop og sjæl. Såvel øvede som nybegyndere på brættet er velkomne, og efter en instruktion sendes vi ud på vandet. Bræt, redningsvest og neopren-påklædning lånes på stedet. Efter at have boltret os på vandet samles vi omkring et bål på stranden. Vi hører om søens folk i Bibelen, varmer os med bålsuppe, deler troshistorier og sendes af sted med en velsignelse. Pris: 500 kr. inkl. grej og instruktion (man må gerne medbringe eget udstyr). Medbring en vindjakke. Max. deltagerantal: 15. Arr.: www.molssport.dk Tilmelding til: stulius@swanteam.dk og elisabeth@lidell.dk Vi tager forbehold for meget dårligt vejr.. Sted: Havet omkring Mols/Helgenæs (nærmere lokation bliver vurderet ift. vind og vejr dagen før).

 

Tilmelding: stulius@swanteam.dk og elisabeth@lidell.dk

Vi tager forbehold for meget dårligt vejr.

Retræte på Maribo Kloster

d. 13/05-2021

Tre dages retræte i Kristi Himmelfartsferien: 13.-16. maj hos Birgitta-søstrene. Temaet er hentet fra Den hellige Birgitta: 'Hele vor  t liv er en vandring mod det hellige'.  Klosterets tidebønner, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Søstrenes daglige tidebønner vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. Venteliste!

Foredrag: Pilgrimsvandring - ud i det indre 

d. 19/05 -2021 

kl. 19, Østergade 2 A, Ganløse, 3660 Stenløse

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Foredrag: Moderne pilgrimsvandring - ud i det indre

d. 01/06-2021

kl. 19, Kirkehuset, Fredensgade 6, 6900 Skjern

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

 

Temadag om bøn og kristen spiritualitet, Helgenæs

d. 05/06-2021

kl. 10-15, Svanesmindevej 6, Esby, 8420 Knebel

 

Bøn kan se meget forskellig ud. Det kan være den spontane bøn, der bryder frem, når man bliver overvældet af glæde og ikke kan andet end at sige tak, eller når man er bange og ikke kan andet end at råbe om hjælp. Det kan også være bønner, der er formulerede af andre som f.eks. Fadervor. Endelig kan bøn også tage stilhedens form - meditation eller fordybelse over et Bibelord eller en kort bøn foran et billede eller et lys. Bøn er alfa og omega i relationen mellem Gud og mennesker.

I dag spørges der ikke kun efter kristendommens intellektuelle og dogmatiske side, men også kristendommens kropslighed, kristendom som erfaring, som noget eksistentielt. Det åndelige liv har fået en renæssance, også blandt mennesker, der ikke kommer i kirken. 

Ud fra egne erfaringer giver pilgrimspræst Elisabeth Lidell sine bud på en kristen trospraksis, bl.a. bøn, meditativ Bibellæsning, åndelig vejledning, retræte og pilgrimsvandring.


Efter oplæg og drøftelse vandrer vi til havet og går via Klæbjerg, Lushage og Esby en rundtur på 5 km. Evt. kan man slutte med en badetur i Kattegat. Alle medbringer madpakker og værtsparret Elisabeth & Henrik Lausten Madsen serverer eftermiddagskaffe/ te/ hjemmebagt kringle. 

 

Det er gratis at deltage, men man er velkommen til at give en frivillig gave til Gården.

Tilmelding til arrangement sker enten til elisabeth@lidell.dk  eller en SMS til Elisabeth Madsen: mobil: 40619140

 

Pilgrimsvandring i Gjern Bakker

d. 06/06-2021

Sognenes sommervandring indledes med kort gudstjeneste kl. 10 i Skannerup Kirke ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som er dagens vandringsleder.

Efter ca. 8 km. gennem den skønne natur, afsluttes med en kort andagt på Gjern Kirkegård kl. ca. 16. Vi befinder os i Trinitatis-tiden, og temaet for vandringen er netop: ’Treenighed’ – Faderen, Sønnen og Helligånden.

På en god plet sætter vi os og spiser vores medbragte madpakke, inden vi fortsætter vores vandring til Gjern Kirkegård.  Foruden frokostpausen bliver der flere mindre stop, hvor vi lytter til gode ord til eftertanke og oplæg til samtale.

En lille del af turen vil foregå i stilhed for personlig refleksion. Det er nødvendigt, at være godt gående for at kunne være med, og det anbefales, at man ifører sig praktisk fodtøj og evt. medbringer vandrestav. Husk desuden drikkevand, madpakke og evt. kasket/solhat. Vi går i samlet flok. Enhver er velkommen til at være med, og deltagelse er gratis.

Der arrangeres bus fra Gjern Sognehus tilbage til Skannerup kirke efter turen.

Turen er arrangeret i samarbejde med Gjern natur, Elisabeth Lidell og Gjern-Skannerup menighedsråd

 

Pilgrimsvandring med konfirmander

d. 12/06-2021

Sammen med årets konfirmander fra Slagslunde og Ganløse kirker og deres præst Malene Buus Graeser.

Pilgrimsgudstjeneste og efterfølgende vandring

d. 13/06-2021

Slagslunde og Ganløse kirker, 3660 Stenløse. 

Pilgrimsforedrag: Kirkegang i Guds grønne katedral

d. 19/08-2021

Møborg Forsamlingshus, Møberg Kirkevej 60, 7660 Bækmarksbro, Lemvig provsti

 

 Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?

Foredrag: 40 år som hyrde på den danske ager og Hans stier worldwide

d. 22/09-2021

kl. 14, Egå Sognegård, Egå Mosevej, 8250 Egå

En beretning om fire årtier i folkekirkens tjeneste – som præst ved Københavns Domkirke,  ’folkekirkens udenrigsminister’, sognepræst i Risskov og initiativtager til pilgrimsvandring som en meningsfuld trospraksis.

Folkeuniversitetet, Aalborg: Det religiøse aspekt ved at gå og vandre

d. 29/09-2021

kl. 17, C.A.Olesens Gade 4, 9000 Aalborg

I dag bruger vi vandringen til at komme væk fra os selv, tæt på os selv, ud i naturen eller for at få en tænkepause. Kom ind og hør om menneskets mest naturlige aktivitet. I et moderne liv er vandringen blevet erstattet af andre transportformer, som ikke rummer de mange positive aspekter, som selve vandringen indeholder. Vandring foregår nemlig i en tidsudstrækning og i et tempo, hvor man kan se omgivelserne ændre sig. Det er en proces, hvor kroppens muligheder og begrænsninger bliver tydelige. Og det er en aktivitet, hvor natur og omgivelser giver plads til refleksioner over livets store spørgsmål. Uanset om du skal til Himalaya, på Hærvejen eller blot vandre på stranden, så er den kortere eller den længere vandretur et forfriskende pust i et hvert menneskes liv.  En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”. Få nye perspektiver på ”at gå med Gud”!. 

Foredrag: Hvad er det, naturen kan gøre, set i et åndeligt perspektiv?

d. 30/09-2021 kl. 10

Gml. Haderslev Sognehus

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

 

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 


Efterårsretræte i Skovhuset, Midtjylland

d. 11/10-2021

Vi nyder efterårets farver Skovhuset, som ligger smukt i de store midtjyske skove. Andagter, Bibelmeditation, åndelig vejledning, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. Retræte betyder at trække sig tilbage fra hverdagens travle liv for at finde ro og lade stilheden tale til os, inden vi vender tilbage til verden med nyorientering og livsmod. Daglige andagter vil vise vej til at finde ro, stilhed og fordybelse. Retræten er en stille retræte uden mobiltelefon, internet og anden kontakt med omverdenen. I stilheden kommer vi til sans og samling. I stilheden ser, hører, lugter, smager og føler vi bedre. Vi bliver mere opmærksomme og lydhøre. Vi stopper op, mærker os selv, bliver nærværende og kan møde fremtiden mere frimodigt og med større afklaring om mål og prioriteter. 10 deltagere i enkeltværelser. 11.-14. oktober, Gudenådalen. Pris: 2200 kr.

Pilgrimsvandring i Nordsjælland

d. 06/11-2021 

med kirkerne i Allerød Kommune. Med temaet: 'Livet som en vandring fra vugge til grav' vandrer vi fra Stavnsholt Kirke til Lillerød Kirke, 10 km.

Vejle Kirkehøjskole: Foredrag: Hvor står folkekirken i forhold til det spirituelle? 

d. 18/11-2021

Kl. 13 i Mølholm Kirks Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle.

Det er, som om begrebet ’spiritualitet’ er svaret på det moderne menneskes søgen efter noget andet og mere. Samtidig sporer man ofte en let skepsis fra folkekirkeligt hold. Men er dette forbehold berettiget? Spiritualitet er et andet ord for åndelighed, som må siges at have en stærk forbindelse til vores evangelisk-lutherske kirke. Sandt er det da også, at den kristne spiritualitet har dybe rødder som praksisform. Men hvor placerer folkekirken sig i forhold til den spiritualitet, som i det enogtyvende århundrede kan hvile på både intuitive, bevidsthedsmæssige, eksistentielle og religiøse erfaringer? Pilgrimspræsten fortæller om den folkekirkelige trospraksis: pilgrimsvandring.

 

KONTAKT

Elisabeth Lidell
(+45)22371950
elisabeth(a)lidell.dk

BESKED

© 2018 Machinedrops