top of page

 

Pilgrimsdag på Helgenæs

d. 07/07-2023

Lectio Divina (Bibelmeditation) og pilgrimsvandring kl. 10-16

Herre, du viser os himmelens vej,

Den, som os fører til livet.

Målet er himlen, men jorden vor vej.

Selv går du her ved vor side.

Vis os da vejen, du himmelens Herre,

Og giv os mod til at gå den!

 

(Holger Lissner, Den danske Salmebog 613, 4)

 

Vi mødes på Det lille Refugie Gården på Helgenæs, Svanesmindevej 6, Esby, Helgenæs, 8420 Knebel hos Elisabeth & Henrik Madsen. Udover ægteparret ledes dagen af pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Dagens tema er inspireret af Den hellige Birgittas pilgrimsbøn: ’Herre, vis os vejen – og giv os mod til at gå den!’ Efter en Bibelmeditation, hvor vi spejler vores liv i en Bibeltekst, begiver vi os ud på en udvidet kirkegang langs havet, i skoven, på markerne og op på Ellemandsbjerget. Turen er på ca. 10 km., og vi går skiftevis i stilhed og i samtale. Undervejs holder vi nadver og frokostpause, og tilbage på gården afslutter vi med kaffe, kage og velsignelse. Medbring madpakke og drikkelse. Tilmelding: elisabethmadsen7@gmail.com efter først-til-mølle-princippet.

 

Pilgrimsgudstjeneste og -vandring i Gjern Bakker

d.13/08-2023 kl. 10.30-16

Herre, du viser os himmelens vej,

Den, som os fører til livet.

Målet er himlen, men jorden vor vej.

Selv går du her ved vor side.

Vis os da vejen, du himmelens Herre,

Og giv os mod til at gå den!

 

(Holger Lissner, Den danske Salmebog 613, 4)

 

Sommervandringen indledes med en kort gudstjeneste kl. 10.30 i Gjern Kirke, Østergade 11 A, 8883 Gjern ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som er dagens vandringleder. Dagens tema er inspireret af Den hellige Birgittas pilgrimsbøn: ’Herre, vis os vejen – og giv os mod til at gå den!’ Efter 7 km. gennem den skønne natur med skov, lysninger og Gjern Å afsluttes med en andagt på Gjern kirkegård.  Undervejs i ’den store katedral’ fejrer vi nadver, ligesom vi nyder medbragt madpakke og drikkelse. Foruden frokostpausen bliver der flere mindre stop, hvor vi lytter til gode ord til eftertanke og oplæg til samtale. En lille del af turen vil foregå i stilhed for personlig refleksion. Det er nødvendigt at man er godt gående for at kunne være med. Vi går i samlet flok. Ved vejs ende, i Gjern Sognegård byder menighedsrådet på kakao og boller. Pilgrimsdagen slutter kl., 16. Enhver er velkommen til at være med, og deltagelse er gratis. Der er ikke tilmelding; medbring madpakke og drikkelse. Arr.: Gjern Natur, Elisabeth Lidell og Gjern-Skannerup pastorat.

Pilgrimsfærd til Trondheim og retræte på Tautra Kloster, Norge

d. 15/08-2023

Sensommerrejse den 15.-21. august. Vi skal til op og øse af de nordiske kilder. Den 15.-18.8. bor vi på Pilgrimsgården i Trondheim og vandrer ind til Nidaros Domkirke ad de gamle pilgrimsstier. 18.-21.8. er vi på retræte på cistersienserklosteret Tautra, hvortil vi sejler over fjorden.

 

Pris: ca. 5.500 kr. + flybillet. Venteliste.

Gudstjeneste i Sydslesvig

d. 27/08-2023

Lyksborg Danske Kirke, Pauline Allee 12, D-24960 Glücksburg (Ostsee), nær Flensborg. Gudstjenesten finder sted kl. 10, og jeg vikarierer.

Foredrag: Moderne pilgrimsvandring – ud i det indre​

 d.13/09-2023

Sognegården, Bøgetorvet 1, 7323 Give, kl. 19

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Efterårsretræte i Skovhuset, Sdr. Vissing, Midtjylland

Tema: Sårbarhed og Gudsnærvær

d.09/-10-2023

Vi skal nyde efterårets farver i de store midtjyske skove. Andagter, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. På retræten forlader vi hverdagen, men ikke virkeligheden. Vi tager en pause fra alt det, vi plejer at have omkring os og får mulighed for at se vores liv i et nyt lys. Her kan vi give efter for vores længsel efter stilhed og fred. I stilheden har vi god tid til at fuldføre vore tanker og lytte til, hvad Gud har at sige os. Som hjælp hertil tilbyder jeg endvidere individuel samtale med hver enkelt. mandag den 9. oktober kl. 17 - torsdag den 12. oktober kl. 14. Pris: 2300 kr.

Nordisk pilgrimsteologisk forum, Vadstena, Sverige

d. 15/11-2023

Vi mødes til det årlige pilgrimspræstemøde 15.-17. november på Pilgrimscentrum ved Klosterkirken i Vadstena. Her informerer og inspirerer vi hinanden, ligesom vi naturligvis fejrer pilgrimsgudstjeneste.

Foredrag: Kirkegang i Guds grønne katedral

d. 07/05-2024

kl.19.30 i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup.

Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?

bottom of page