top of page

Fredagscafé: Pilgrimspræstens arbejde

d. 24/03-2023

kl. 14-16 Grøndalskirken, Hulgårdsvej 2, København

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

 

Kirkegang i Guds grønne katedral - at bevæge sig i troens landskaber

d.11/04-2023

Foredrag i Bredballe sognegård, Kirkebakken 46, 7120 Vejle Ø, kl. 19

Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?

Moderne pilgrimsvandring - ud i det indre

d. 12/04-2023

Sognegården, Dolmervej 4, Voldby, 8500 Grenå kl. 19.30

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Pilgrimsvandring fra Bredballe Kirke

d. 23/04-2023

Søndag den 23. april kl. 10, Kirkebakken 32, 7120 Vejle. Højmessen forestås af sognepræst Henrik Johannessen, og Elisabeth Lidell er prædikant. Bagefter kl. 10 tager vi på udvidet kirkegang i det smukke forårslandskab og udfolder dagens evangelium - Joh 10, 11-16: Jesus som den gode hyrde. Vi går skiftevis i samtale og i stilhed og funderer over forskellige Gudsbilleder. Ruten på denne udvidede kirkegang er på 10 km. og går langs vandet og gennem Nørreskoven. Undervejs holder vi frokostpause, hvor menighedsrådet spenderer sandwiches, ligesom der bydes på en kop kaffe vedhjemkomsten til sognegården. Medbring drikkelse til turen. Der er ingen tilmelding - mød blot op i kirken!

 

Ud i det indre

d.24/04-2023

Foredrag i Jerne Sognehus (Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø) kl. 14

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 


Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

Højmesse i Brorsons Kirke, Nørrebro

d. 21/05-2023

Rantzausgade 49, 2200 København N
Kl. 10.30 'Bøn & Brunch - gudstjenesten fejres med rytmisk musik - en som oftest jazzet fortolkning af gamle og nye salmer. 6. søndag efter Påske; Joh 15, 26-16,4 med temaet Helligånden, vores talsmand. Efter gudstjenesten serveres kaffe og lidt lækkert at spise. Se mere her: www.brorsons.dk Pilgrimspræst Elisabeth Lidell forestår gudstjenesten. 

 

Pilgrimsgudstjeneste og -vandring i Gjern Bakker

d.13/08-2023

Kirkegangen begynder kl. 10 i Gjern Kirke, Østergade 11 A, 8883 Gjern, hvorefter vi tager ud i det blå. Arr.: Gjern Natur og Gjern Kirke.

Foredrag: Moderne pilgrimsvandring – ud i det indre​

 d.13/09-2023

Sognegården, Bøgetorvet 1, 7323 Give, kl. 19

De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. 

Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen?

 

Pilgrimsfærd til Trondheim og retræte på Tautra Kloster, Norge

d. 15/08-2023

Sensommerrejse den 15.-21. august. Vi skal til op og øse af de nordiske kilder. Den 15.-18.8. bor vi på Pilgrimsgården i Trondheim og vandrer ind til Nidaros Domkirke ad de gamle pilgrimsstier. 18.-21.8. er vi på retræte på cistersienserklosteret Tautra, hvortil vi sejler.

 

Pris: ca. 5.500 kr. + flybillet. Venteliste.

Efterårsretræte i Skovhuset, Sdr. Vissing, Midtjylland

Tema: Sårbarhed og Gudsnærvær

d.09/-10-2023

Vi skal nyde efterårets farver i de store midtjyske skove. Andagter, stilhed og vandreture i Gudenådalen er byggesten i retræten. På retræten forlader vi hverdagen, men ikke virkeligheden. Vi tager en pause fra alt det, vi plejer at have omkring os og får mulighed for at se vores liv i et nyt lys. Her kan vi give efter for vores længsel efter stilhed og fred. I stilheden har vi god tid til at fuldføre vore tanker og lytte til, hvad Gud har at sige os. Som hjælp hertil tilbyder jeg endvidere individuel samtale med hver enkelt. mandag den 9. oktober kl. 17 - torsdag den 12. oktober kl. 14. Pris: 2300 kr.

Nordisk pilgrimsteologisk forum, Vadstena, Sverige

d. 15/11-2023

Vi mødes til det årlige pilgrimspræstemøde 15.-17. november på Pilgrimscentrum ved Klosterkirken i Vadstena. Her informerer og inspirerer vi hinanden, ligesom vi naturligvis fejrer pilgrimsgudstjeneste.

Foredrag: Kirkegang i Guds grønne katedral

d. 07/05-2024

kl.19.30 i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, 9382 Tylstrup.

Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mål og mening med sin livsvej. Desuden er den bærer af den gamle talemåde: ”En sund sjæl i en sund krop” som en måde at kombinere fysisk, mental og åndelig helse. Landskabet og kulturhistorien kommer tæt på. Det er som et spændende eventyr at trænge ind i hjertet af det ydre landskab, som har så meget at fortælle om det indre landskab. For en pilgrim begiver sig ikke på vandring for at udføre en præstation, men for at søge livskvalitet og beskæftige sig med sig selv og de eksistentielle grundspørgsmål: Hvor kommer jeg fra? Hvor er jeg på vej hen? Og hvorfor? På den måde får vandringen ligeledes en religiøs dimension: Hvad er min tro?

bottom of page