top of page

Kurser

Jeg har forberedt og ledet kurser, bl.a.:

For praktiserende læger om

§  Tro og helbred

§  Pilgrimsfærdens helende betydning i middelalderen og nu

§  Bøn som redskab for den syge

§  Åndelig vejledning ved vejs ende med praktiserende læger

For præster

§  Bøn og spiritualitet i præstens arbejde

§  Pilgrimsvandring med børn og unge

§  Pilgrimsvandring ad Hærvejen

For sognemedhjælpere

§  Fordybelse og bøn

§  Giv troen krop

§  Kristendom for alle sanser

For menigheder

§  Bønneworkshop med efterfølgende retræte på Maribo Kloster

bottom of page