top of page

Foto: Arne Illeborg

ELISABETH

LIDELL

Født 1950 på Ærø, uddannet cand.theol. et exam. art. 1979, præsteembeder: Københavns Domkirke med ansvar for folkekirkens mellemkirkelige relationer 1980-90, sognepræst ved Risskov Kirke 1990-2009, retræteleder og åndelig vejleder 1990- samt underviser på Pastoralseminariet i Århus i emnet ’Bøn og kristen spiritualitet’ 2002-06, pilgrimspræst i Århus Stift 2009-.

Såvel befrielsesteologi som kristen spiritualitet har spillet en stor rolle for mig. Benedikt af Nursias ordsprog: ’Ora et labora’ - sammenhængen mellem bøn og arbejde, kontemplation og aktion, det indre og det ydre liv, minder mig om vigtigheden af en ritualisering af troen i hverdagen.

Det er min intention at tale enkelt om det store, om den treenige Gud. Dér, hvor Guds folk mødes, kan der forkyndes, hvad enten det sker i kirkerummet eller i det fri. Når vore livshistorier undervejs flettes sammen med vore troshistorier i samtale, bøn, salmesang, nadverfejring og bibellæsning, kan det ske, at mennesker begynder at prise og takke Gud for livets gave. Da har Helligånden gjort sin gerning. Da har pilgrimsrejsen nået sit mål: at skabe rum for mødet med den levende Gud.

bottom of page