top of page

Retræter

I Ny Testamente kan vi se, hvordan Jesus, når han stod foran vigtige afgørelser trak sig tilbage til de 40 dage i ørkenen, til Getsemane Have osv. Også disciplene var travle mennesker: de havde ikke engang ro til at spise, læser vi et sted (Mark 6,31). Og efter en sådan periode med megen travlhed siger Jesus til dem (samme sted): Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. Denne tekst bruges som retrætens urbillede: at være sammen med Kristus på et øde sted i ensomhed, i hvile, på Jesu opfordring og efter forbillede fra ham og hans disciple. En retræte er et helle midt i tidens travlhed, en time-out. Her kan man være heldig at erfare sandheden i Moder Theresas ord: Frugten af stilhed er bøn, frugten af bøn er tro, frugten af tro er kærlighed, frugten af kærlighed er tjeneste, frugten af tjeneste er fred. I retræten har vi mulighed for at finde ind i stilhedens kerne: Gud.

Et par dage med bøn og stilhed er grænseoverskridende. Og hvis man bare MÅ tale med et andet menneske, står retrætelederen til rådighed for personligt skriftemål. Retræten er bygget op over et tema, f.eks. Fadervor, den kristne dåb, tilgivelse, de kirkelige højtider. Alle er velkomne: troende og tvivlende, unge og gamle, katolikker og lutheranere. 

Jeg har flere gange årligt deltaget i retræter siden 1968, ligesom jeg selv har været retræteleder siden 1990, primært i Skovhuset, men også på Smidstrup Strand (Gilleleje), Magleås, Sostrup Slot (Gjerrild), Västra Ryd Kyrka ved Stockholm samt på Maribo Kloster. Mit åndelige hjem er Skt. Davidsgården i Rättvik, Sverige, hvor jeg boede og arbejdede 6 måneder i 1974, og hvor jeg siden har deltaget i mange retræter, især hos biskop Martin Lönnebo. I perioden 1990-2000 har jeg været medlem af Skovhusgruppen og arrangeret og ledet retræter der. I 2000 deltog jeg i en 8 dages indivudual guided retreat på Loyola Hall Spirituality Centre i England. Efterfølgende inviterede jeg min åndelige vejleder, Gerald O`Mahony SJ til at lede et ugekursus for retræteledere i Skovhuset. Også i Bede House, England har jeg deltaget i en ugeretræte. Vinteren 2007 opholdt jeg mig fem uger i et kristent center på bjerget Tau Fong Shan ved Hong Kong, hvor jeg modtog åndelig vejledning fra dr.theol. & psyk. Ekman Tam. I årene 2010-12 var jeg tre gange på klosterophold i Umbrien, og i år skal jeg til Hildegard af Bingens kloster i Tyskland.

bottom of page