top of page

Pilgrimsvandring

Det danske ord pilgrim er en variant af det latinske ord ’peregrinus’, som betyder udlænding eller fremmed. Peregrinus er afledt af det latinske ’per agrum’, der kan oversættes til ’en, der går over marken’, altså én, der går forbi, går videre. Med andre ord betyder ordet pilgrim: en fremmed. Efterhånden udvikler det sig til at blive betegnelsen på én, der rejser langt væk for at besøge et helligt sted, holde andagt og derpå vende hjem igen. Sådan fanger ordet spændingen ind: pilgrimmen er af jorden, men betegner samtidig en åndelig rejsende, hvis mål er himlen. 

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. Da kristendommen var helt ny, brugte man ikke betegnelsen ’kristendom’ og ’de kristne’. I de første årtier efter Jesu død og opstandelse talte man i stedet om ’Vejen’ og om ’dem, der følger vejen’. 

Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må ’have ben at gå på’, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ’ud i det indre. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring ’beder man med fødderne’! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser.

Brochure om Herberger langs Hærvejen

Dansk

Hærvejen Nord

Dansk

Hærvejen Syd

Deutsch

Nord

Deutsch

Syd

English

North

English

South

Herberger langs Hærvejen

Projektet med etablering af herberger langs Hærvejen begyndte som et konkurrenceforslag, som min mand, arkitekt Andreas Blinkenberg indsendte i en idé- og projektkonkurrence udskrevet af Fonden Realdania om udnyttelse af bevaringsværdige bondegårde. Forslaget blev præmieret i oktober 2004. Projektet støttes af Fonden Realdania, der har medfinansieret indretningen af 10 herberger langs Hærvejen. Projektet støttes desuden af Friluftsrådet, amter og kommuner langs Hærvejen samt gennem EU-artikel 33 tilskud.

Et herberg består af et eller flere primitive soverum med køjesenge, et fælles toilet/baderum samt køkken med spiseplads, der etableres i tidligere staldbygninger o.l. tomme bygninger. Det er et lavpriskoncept, der betyder, at en overnatning koster 80 kr. Etablering af disse indendørs overnatningssteder langs Hærvejsruten er således et væsentlig led i udviklingen af Hærvejen som vandre- og pilgrimsrute.

Projektet tager udgangspunkt i en anvendelsesform, der betyder, at de bevaringsværdige bygninger ikke er blevet moderniseret med nye isolerede indervægge, gulve, lofter, termovinduer og installationer, der kræves i tidssvarende ferieboliger. Bygningerne anvendes i sommerperioden: juni, juli og august.

Foreningen Herberger langs Hærvejen er startet som en almennyttig forening i januar 2005 med det formål at administrere etablering og drift af 10-12 herberger langs Hærvejen. Foreningens bestyrelse er sammensat af repræsentanter for de fremtidige brugere af herberger, herunder Dansk Vandrelaug, Cyklistforbundet, Dansk Islandshesteforening og Danske Santiagopilgrimme samt nordiske pilgrimspræster.

Foreningen har indgået aftale med ejerne af ejendommene om at deltage i projektet med indretning af herberger i tidligere staldbygninger. Bygningerne ligger langs Hærvejen på strækningen fra Viborg til Padborg, som er 290 km. De 10 herberger blev indviet den 1. juni 2008.

 

Sommeren 2010 indvies endnu et herberg, nemlig ved Kongeåen, hvor vi manglede et overnatningssted. 

 

Sommeren 2016 fik Andreas yderligere et antal herberger i Nordjylland indviet: otte på strækningen Viborg – Frederikshavn og 9 på strækningen Viborg-Hirtshals.

 

Hærvejsbrochurer 2018 kan rekvireres (på dansk, tysk og engelsk) ved henvendelse til: blinkenberg.andreas@gmail.com 

bottom of page