top of page

Sommerferie på Hærvejen – den danske camino

Hvis man drømmer om at vandre på en gammel pilgrimsrute, behøver man ikke tage til Langtbortistan. Man kan holde sig til det enkle og nære danske sommerland. Som en hovedfærdselsåre langs den jyske højderyg snor Hærvejen sig gennem marker og skove, over bakker og gennem dale, gennem byer og flækker, over åer og langs søer. Hærvejen er en overset naturperle i det danske landskab, og tillige er den spækket af kultur: fortidsminder, gravhøje, runesten og kirker. Alene på strækningen fra Padborg til Viborg kommer pilgrimmen forbi en snes kirker, der for de flestes vedkommende er åbne i dagtimerne: www.sogn.dk At vandre på de gamle stier er en dejlig langsom måde at opleve ”bagsiden af Jylland” på. På www.haervej.dk kan man finde mange nyttige oplysninger, ligesom man kan downloade rutekort til hele den 290 km. lange strækning fra Padborg til Viborg. Her finder man ligeledes oplysninger om de 11 herberger langs Hærvejen, som arkitekt Andreas Blinkenberg er idémand og projektleder til. Ved at downloade en Hærvejsfolder herfra kan man finde adresser på de 12 gårde, hvor staldbygningerne er indrettet til enkle herberger med 30-40 sengepladser i solide køjesenge, køkkenfaciliteter samt toilet og bad. Hos herbergsværten køber man for 70 kr. et herbergspas til sæsonen (i lighed med campingpas), og man betaler 80 kr. for en overnatning. Børn under syv år overnatter gratis. Herbergerne er åbne i sæsonen juni, juli og august, og man behøver ikke bestille plads på forhånd, men tørner ind sidst på eftermiddagen og fortsætter næste morgen. Herbergerne er åbne i tidsrummet kl. 17 – kl. 10. Af omtalte folder fremgår det ligeledes, hvor man kan købe mad undervejs (gårdsalg, købmand o.l.)

I middelaldergrave langs Hærvejen har man fundet Ibskaller, kammuslinger fra Galiciens kyst i Spanien, som indikerer, at her hviler en pilgrim, der har besøgt Jacobs i Santiago de Compostela. Ligesom andre vejfarende – handlende, studedrivere, soldater og eventyrere – har den danske pilgrim brugt ”apostlenes heste” til den lange og farefulde færd. Vi kan forestille os, at han eller hun i det tidlige forår har taget afsked med familie og venner og er draget sydpå for at nå til Jacobs grav på hans fødselsdag, den 25. juli, som er Spaniens helligdag. Bagefter kunne pilgrimmen vende snuden hjem igen.

Man går 15-25 km. om dagen gennem naturskønne områder med skove, kildevæld, lyngbakker, langs sø og vandløb, gennem byer og landdistrikter. Ved vejboder kan man undervejs købe nyopgravede kartofler og jordbær. Først og fremmest kan man glæde sig over sommeren og forhåbentlig på egen krop erfare Johannes Johansens ord i salmen (DS 725):

Det dufter lysegrønt af græs

i grøft og mark og enge.

Og vinden kysser klit og næs

og reder urtesenge.

Guds sol går ind

i krop og sind,

forkynder, at nu kommer

en varm og lys skærsommer.

I daglig tale siger vi Hærvejen – som om der kun er én vej. Hærvejen bestod af mange veje, der gik gennem det centrale Jylland fra nord til syd. Når en vej efterhånden blev opkørt, valgte man en anden, og derved opstod der mange veje, der alle kaldes Hærvejen. Desuden blev okser og stude for det meste drevet ad andre veje end vogne og gående færdsel. Mange af vejsporene samledes dog, hvor der var vadesteder og broer, f.eks. Immervad Bro og Poulsbro. I Sønderjylland kaldes Hærvejen dog Oksevejen og fortsætter sydpå mod Slesvig og videre ned gennem Europa til de store pilgrimsmål: Rom og Santiago de Compostela. Ønsker man at fordybe sig historisk i Hærvejen, kan jeg anbefale Hugo Matthiessens bog « Hærvejen » samt Mads Lidegaards små bøger om de enkelte strækninger. For nylig udkom også guidebogen ’Hærvejen’, inkl. rutekort (Syddansk Turisme og Viborg Turistbureau). De forskellige turistkontorer ligger desuden inde med diverse brochurer om lokale seværdigheder.

Til en sommerferie anno 2012 kan jeg anbefale flg.:

En enkelt dags vandring – alene eller nogle stykker: fra Nørre Snede til Givskud

(ca. 20 km.) Tag bussen til Nr. Snede, besøg den smukke gamle kirke: www.norresnedesogn.dk med dens romanske døbefont, dvæl ved den og tænk på din egen dåb og dens betydning for dig. Her startede pilgrimsrejsen med løftet om, at Gud går med ”alle dage indtil verdens ende”. Forlad byen sydover, følg rutekortet forbi Tinnet Krat og Gudenåens og Skjernåens udspring. Besøg den højtliggende gamle valfartskirke, Øster Nykirke og dens helligkilde og gå videre til Kollemorten og Givskud.

En weekend-vandring: fra Vojens til Vejen (ca. 40 km.)

Fredag: Tag offentligt transportmiddel til Vojens, besøg Vojens Kirke og gå gennem Stursbøl Plantage til herberget Ellegaard, som ligger på 1. sal og har charmerende/vindblæst udekøkken.

Lørdag morgen vandres videre nordover igennem et paradisisk landskab. Undervejs besøges Jegerup Kirke, og efter 24 km. nås herberget ved Kongeåen, hvor der er salg af madvarer.

Søndag morgen vandres over åbent land og gennem Jelsskoven til Vejen. Herfra tages offentlige transportmidler hjem.

En uges vandring: fra Padborg til Jelling (ca. 160 km.)

Dag 1: Tag toget til Padborg station og følg skiltene med den blå-hvide vandringsmand nordpå, suppleret af Hærvejens rutekort indtil herberget Lindely nås efter 19 km. Turen går over fladt land med marker, køer og heste. I Bov bør man standse og se kirken. Værtinden på ”Lindely” driver samtidig en Bed&Breakfast, og her er mulighed for at købe morgenmad samt visse madvarer. Midt på gårdspladsen knejser det kæmpestore lindetræ, der har givet navn til gården.

Dag 2: Fra herberget går turen videre nordpå, og ved det berømte tingsted Urnehoved er det passende at spise sin madpakke. Efter 28 km. kommer man frem til herberget i Øster Løgum. Ægteparret her driver samtidig B & B og kan tilbyde morgenmad samt salg af madvarer.

Dag 3: Efter et besøg i Øster Løgum Kirke vandrer man 6 km. nordpå og kommer til det berømte vadested, Immervad med den pittoreske stenbro. Her ligger endnu et herberg med en smuk egetræsplanke spisebord i den gamle stald. Ved gården e skåret en række figurer ud af træ, bl.a. en pilgrim med sin stav. Til gården hører en kæmpestor stald med flere hundrede køer. Passerer man blot forbi, kan man ved selvbetjening købe både sodavand, øl og is. Herfra er yderligere 13 km. og kan undervejs besøge Vedsted kirke, der ligger smukt ved en sø. Efter ca. 20 km. fra dagens udgangspunkt når man frem til herberget Tørninggård, hvor overnatningen finder sted i en stor, gammel hestestald. Her er salg af madvarer, og om aftenen bør den nærliggende Botaniske Have beses.

Dag 4: Fra Tørninggård går turen forbi det meget smukke Tørning Mølle og gennem skov og videre til Jegerup Kirke. Herfra fortsætter man i alt 27 km. til den gamle Hærvejskro, der nu er ombygget til herberget Ellegaard i Stursbøl Plantage.

Dag 5: Fra Ellegaard til det historiske Kongeåen, 24 km.

Dag 6: Fra Kongeåen til Ølgård på Randbøl Hede (33 km.) Undervejs passeres vejkirkerne - www.vejkirker.dk Læborg Kirke (www.laeborgkirke.dk - åben ma-fr kl. 8-16) og Bække Kirke (åben ma-fr kl. 8-16).

Dag 7: Fra Ølgård til Jelling. I Jelling bør man se kirken (åben kl. 8-18), som ligger mellem de to gravhøje: Gorms Høj og Thyras Høj. Foran kirken står Gorm den Gamles runesten over dronning Thyra og Harald Blåtands runesten over Gorm og Thyra: ”Danmarks dåbsattest”, alt sammen optaget på UNESCOs kulturarvsliste. Overfor kirkegården ligger det pædagogisk indrettede museum ”Kongernes Jelling” (åben ti-sø kl. 10-17): www.kongernesjelling.dk Man kan også nyde byens friluftsbad.

To ugers vandring på Hærvejen: fra Padborg til Viborg - eller omvendt (ca. 290 km.)

Som ovenfor, suppleret med en uges vandring fra Jelling til Viborg (ca. 130 km.). Halvvejs anbefales en hviledag i Jelling. Man kan gå ruten alene eller sammen med min gruppe: Hvert år arrangerer jeg selv en pilgrimsvandring med en gruppe på 20 mennesker. I år bliver det den 11.-24. august, og der er stadig ledige pladser. Vi går hele Hærvejen og assisteres af ”bilgrimmen”, Andreas (min mand), der kører vores bagage samt foretager indkøb til madlavning, som vi deles om. Undervejs har jeg – ligesom i fjor - inviteret folk fra sognene langs Hærvejen til at følges med os en enkelt dag. Hermed er det mit håb, at lokale vandrere vil fortælle os om egnens og kirkernes historie, samt om livet som bønder, menighedsrådsmedlemmer, lærere, husmødre mv. Samtidig kan vi pilgrimme indvie i tanker og refleksioner om pilgrimsvandringens betydning for vort moderne (tros)liv. Dette kan forhåbentlig blive til gensidig inspiration.

Man kan forberede sig fysisk ved at vandre og være i god form – og åndeligt ved at tænke over, hvordan vi hver især kan vandre vores livsvej, jfr. skriftstedet: ”Hold mig i live på dine veje” (Davids Salme 119,37)

Medbring: sovepose, lagen, håndklæde, toiletgrej, vandrestøvler, drikkeflaske, regntøj, compeed-plaster, solbriller, solcreme, solhat/kasket, vaskepulver samt Den lille Pilgrimsbog (Religionspædagogisk Forlag), ligesom man kan overveje at tage tørret frugt, rosiner, fotoapparat samt dagbog med.

En uges cykeltur ad Hærvejen: fra Viborg til Slesvig (ca. 270 km.)

Turen er velegnet for kæreste- eller vennepar samt familier med store børn (alderen 8-15 år).

Dag 1: Man tager offentlig transport inkl. cykler til Viborg og deltager f.eks. i en søndagsgudstjeneste i Domkirken kl. 17. Inden gudstjenesten man gå en tur i den smukke Klosterhave overfor Domkirken, hvorefter kan man går rundt og ser Joakim Skovgaards berømte fresker og benytter lejligheden til at fortælle børnene de bibelhistorier, der knytter sig til freskerne. Fra Viborg følger man den blå cykelrute 11 km. til herberget på Hald Hovedgård. Undervejs besøger man den moderne Søndermarkskirken, som er ”vejkirke”, dvs åben for de vejfarende: www.vejkirker.dk Udover den kæmpestore muslingeskal, som er døbefont, bør man se det berømte Hærvejstæppe, som er syet af en gruppe kvinder. Tæppet viser Hærvejens historie og seværdigheder, og det er en fin måde at få børnene tunet ind på ruten. Her kan også købes en (godnat-)bog med historier knyttet til broderiet.

Langs Hald Sø går turen over de smukke Dollerup Bakker, evt. med besøg i den kullede Dollerup Kirke og videre til Kragelund, ca. 27 km. Her er herberget indrettet i den gamle præstegård, en kampestensbygning, der ligger klos op af kirken. Ved indvielsen af herbergerne ved Hærvejen 2008 besluttede menighedsrådet at holde kirken døgnåben for de vejfarende!

Dag 2: I kirken kan man starte med at synge salmen ”Op al den ting”, hvorefter man kaster sig ud på sin cykel og ud i den herlige natur, der går gennem lyngheder til herberget Nørhoved, der ligger smukt ned til en sø (’put-and-take’) i Palskov, ca. 31 km.

Dag 3: Cykelturen går gennem Tinnet Krat og Gudenåens udspring, forbi Øster Nykirke og helligkilden, gennem Kollemorten og videre til herberget Nørrelide i Jelling, ca. 28 km. Her kan man nå at se museet ”Kongernes Jelling” og evt. få en børnevenlig guidet tur.

Dag 4: Efter et besøg i Jelling Kirke og runestenen ”Danmarks dåbsattest” cykler man over Randbøl Hede til Kongeåen, ca. 53 km.

Dag 5: Fra Kongeåen til Tørninggård, ca. 35 km.

Dag 6: Fra Tørninggård til Lindely, ca. 42 km. undervejs besøges den gamle valfartskirke i Kliplev.

Dag 7: Fra herberget ”Lindely” cykles til Padborg station, ca. 19 km. Herfra tages toget hjem.

Padborg-Slesvig (ca. 60 km.)

Ønsker man at fortsætte sydpå, tager man et par dage ekstra ad ”Oksevejen” med besøg i Flensborg til Slesvig Domkirke og Dannevirke.

Så her kommer opfordringen: tag vandrestaven i hånden, guidebøgerne i rygsækken og bevæg dig ud i det danske landskab. Her er rigeligt at opleve både for kulturturisten og naturelskeren.

Interessante links:

Dansk Cyklistforbund: www.dcf.dk

Ridetur på Hærvejen: Dansk Islandshesteforening: www.islandshest.dk

Ideer samt rutekort: www.skovognatur.dk

Overnatning i det fri: Dette er et gratis tilbud om primitiv overnatning i det fri en enkelt nat eller to. I Danmark findes masser af tilmeldte pladser, som kan downloades fra: www.teltpladser.dk

Spor i landskabet: www.spor.dk Spor i Landskabet giver mulighed for at opleve natur og kulturlandskab, man ellers ikke kommer tær på. Sporene er markerede trampestier på privat jord, hvor du kan nyde naturen på tætteste hold. Til hvert spor kan bestilles eller downloades en folder, der beskriver ruten og de ting, man kan se undervejs.

(artiklen er bragt på pilgrimsvandring.dk)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page