top of page

Hytten

Jorden er tæt pakket med himlen,

og enhver almindelig busk i brand med Gud,

men kun den, der ser, tager skoene af;

resten af os sidder rundt omkring den og plukker brombær.

(Elizabeth Barrett Browning)

Boganmeldelse:

Hytten – når tragedien møder evigheden. W. Paul Young (Boedal 2009) 256 s., 229 kr. (indbundet)

Det var en færøsk pilgrim, som begejstret viste mig bogen ”The Shack” og sagde, at næstefter Bibelen var dette den bedste bog, hun havde læst! Et sådant udsagn gjorde mig naturligvis nysgerrig, og af oplysninger på nettet fremgår da også, at romanen er trykt i mere end 7 mill. eks. i USA og spreder sig med lynets hast verden over.

I mytens form udspiller romanen sig som ”en weekend med Gud”. En tragedie ligger til grund for handlingen: Macks yngste datter, Missy, bliver bortført på en familieferie, og politiet finder tegn på, at hun er blevet brutalt myrdet i en forlagt hytte i vildmarken. Fire år senere modtager den stadig sørgende far et besynderligt brev, måske fra Gud, der inviterer ham til netop denne hytte. Efter svære overvejelser beslutter Mack at tage af sted, og en vintereftermiddag begiver han sig tilbage til scenen for det uhyggelige mareridt. Hvad der møder ham dér, ændrer ham for altid.

Gud åbenbarer sig som Treenigheden ret så uortodokst i skikkelse af to kvinder og en mand – og ingen af dem er hvide! Gud Fader repræsenteres ved en frodig, sort kvinde, som er husholderske og kok. Sønnen er en håndværker fra Mellemøsten, og Helligånden repræsenteres ved en lille asiatisk kvinde, som ”flimrede i lyset, og hvis hår blæste i alle retninger, selvom der knap nok var en vind, der rørte sig.” Af profession er hun gartner, og hun samler på tårer…

Dette er i sandhed en moderne udgave af Bibelen. Her bliver taget livtag med de kristne grundbegreber: synd, skyld, lidelse, frelse, tilgivelse, forsoning, tro, nåde. På hver side i bogen udfoldes centrale skriftsteder. Det centrale tema er theodicéproblemet. De fleste mennesker kender sorger, forliste drømme og bristede hjerter. Hver enkelt af os har vore egne tab, vores egen ”hytte”, og som læser inddrages man hurtigt i smertens centrum. Sådan kan læsningen blive en helbredende vandring i sorgens landskab.

I starten driver faderens vrede ham til at forsøge at være dommer over Gud. Men ved at opsøge det formodede mordsted og konfrontere sig med smerten og lidelsen opdager han lidt efter lidt, at Gud slår sit telt op iblandt os, tager bolig i os. Ikke på de måder, vi forestiller os; Gud reformerer vore hjerter på nye og overraskende måder og åbenbarer sig f.eks. sådan: ”Jeg er et verbum. Jeg er, at jeg er. Jeg bliver, hvem jeg vil blive. Jeg er et verbum! Jeg er levende, dynamisk, for evigt virksom og i bevægelse. .. Og eftersom mit inderste væsen er et verbum, så er jeg mere i samklang med verber end med navneord. Verber som at bekende, at omvende, at leve, at elske, at svare, at gro, at høste, at så, at løbe, at danse, at synge og så videre. Mennesker har, på den anden side, en særlig evne til at tage det verbum, der er levende og fuldt af nåde, og gøre det til et dødt navneord, der lugter langt væk af regler. Navneord findes, fordi der er skabt et univers og en fysisk virkelighed, men hvis universet kun er en samling navneord, så er det dødt. Hvis ikke ”jeg er”, så er der ingen verber, og verber er det, der giver universet liv…. For at noget skal gå fra død til liv, må man indføre noget levende og bevægeligt i blandingen. At gå fra noget, der kun er et navneord, til noget dynamisk og uforudsigeligt, til noget levende og nutidigt, er at gå fra loven til nåden.” (s. 206-207) På kærlig vis formidles det, at mens mange religioner handler om at have de rigtige svar, så igangsætter den kristne inkarnation snarere den proces, det er at leve svarene ud i livet, således at Gud kan forandre os indefra. Da jeg lagde bogen fra mig, havde jeg ligefrem på fornemmelsen, at surdejen arbejdede i mig.

Dette er en utrolig kreativ og forfriskende måde at formidle kristendom på. En dyb spiritualitet ligger til grund for romanen, som bør læses med hjertet. Romanen er en slags missionsdokument, der når rigtig langt ud. Køb bogen og forær den i julegave. Fortsæt med meningsfulde samtaler i det nye år om nye måder at formulere kristne grundbegreber på. Sæt ord på ”det med Gud”!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page