top of page

Indvielse af den nordjyske pilgrimsrute – ’the missing link’ mellem Nord- og Sydeuropa

Takket være ildsjæle, lodsejere, kommuner og pilgrimsfolk kan vi og kommende generationer nu få glæde af at vandre hele vejen op gennem Jylland, fra den tyske grænse til hhv. Frederikshavn og Hirtshals. Hærvejen følger jyske højderyg som en lang vertikal linie op mod Limfjorden, hvor den i Års deler sig som i et Y: t.h. mod Frederikshavn og t.v. mod Hirtshals. Det forekommer passende, at weekenden den 24.-25. maj 2014 var datoen for såvel Danmarks EU-afstemning som indvielsen af Hærvejens forlængelse i Nordjylland – begge grene i Y’et. Weekenden var velsignet med strålende sommervejr, og vi valgte at tage til Vorde Kirke om lørdagen, hvor strækningen Viborg-Aalborg-Frederikshavn blev indviet og således åbnede for muligheden til at komme til Den hellige Birgittas Vadstena i Sverige. Ca. 30 mennesker var mødt op – fra Fodslaw, Dansk Vandrelaug, Viborg Pilgrimscentrum, ligesom pilgrimme fra Sverige, Danmark og Island var repræsenteret. Efter taler og klipning af snor v/ formanden for Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg Torsten Nielsen samt direktør for Norges nationale Pilgrimscenter, Berit Lånke blev vi inviteret ud på en 3 km. gåtur på den smukke rute. Alle lodsejere havde været villige til at give deres tilladelse til ruten; flere af dem deltog, og vi kvitterede ved at synge den keltiske pilgrimssang: ’Må din vej gå dig i møde’.

Om søndagen kørte vi til Børglum Kloster, hvor ca. 300 mennesker var mødt op til indvielsen. Spejdere havde vandret dertil fra Thise Kirke. Nonne- og munkekor, middelalderfolk, moderne pilgrimme fra Nordjyllands Pilgrimsfællesskab www.pilgrim-nordjylland.dk folk fra Hjørring Kommune, fra Danske Santiagopilgrimme www.santiagopilgrimme.dk mødte os i borggården. Da kirke- og kulturminister Marianne Jelved ankom, stemte det gejstlige kor i med hymner og latinske salmer. I procession gik vi alle ind i kirken, hvor korsang og velsignelsen lød. Derefter talte ministeren og mindede om, at der er skrevet Danmarkshistorie fra Børglum Kloster: Alle veje fører til Nordjylland – nu kan man gå fra Rom til Vrå! Og hun citerede fra sin og Morten Helwegs kronik: ”At være dansker er at være europæer. Vi er del af en større fortælling!”

Hvis jeg havde fået mulighed for at holde en tale, ville jeg have bundet fortid og nutid sådan sammen: Abbeden Nicolaus fra Island lavede omkring 1150 en vejviser, der beskriver rejsen fra Island til Sct. Jacobs grav i Santiago i Galicien. Rejsen går til Norge og derfra til Ålborg. Herfra går turen på 2 dages rejse til Viborg og derpå 7 dage til Hedeby/Slesvig og videre mod syd. (Beskrevet af Kr. Kaalund i 1913). Hærvejen har således været benyttet af pilgrimme fra hele Norden på rejsen til de hellige steder i Santiago, Rom og Jerusalem.

Goete har sagt, at Europa blev skabt på pilgrimsruterne i Middelalderen. Her mødtes høj og lav, troende og tvivlende, unge og gamle og blev således del af et stort mellemmenneskeligt fællesskab.

Den dag i dag kan den europæiske kultur væves sammen af de mange europæiske pilgrimsruter. På markveje, skovstier, landeveje og hulveje kan dagens pilgrimme mødes og udveksle livs- og troserfaringer. En fantastisk mulighed til fremme af forståelse, forsoning og fred i Europa.

Hærvejen – eller skal vi snarere kalde det Hærvejene, for der er flere parallelle spor, trådt af folk og fæ gennem århundreder – Olavsvejen, Oksevejen, Pilgrimsvejen, Kongevejen… Kært barn har mange navne. Med indvielsen i Børglum genoptages den gamle forbindelse mellem Nidaros Domkirke i Trondheim og Nordjylland. For 1000 år siden drog Thøger til Norge, hvor han blev præsteviet. P.g.a. hans ”fromme levned og kristelige vandel” tog kong Olav den Hellige ham til sig som kapellan og personlig sjælesørger. Efter kongens martyrdød i slaget ved Stiklestad år 1030 rejste Thøger tilbage til Danmark for ”at vande de vantros hjerter med himmelske vandstrømme”. I Vestervig byggede han et kapel af ris og kviste, og efter hans død oplevede folk undere ved graven.

Nu – 1000 år senere – går vi i hans fodspor og inviterer til international pilgrimsfærd fra Trondheim til Jerusalem, næste år. Der er allerede deltagere tilmeldt fra Østrig, Australien, Danmark, Tyskland, Irland, Italien og Norge.

Afstanden fra Trondheim til Jerusalem er ca. 3000 km. på apostlenes heste. En pilgrimsstav og dagbog følger ad-hoc-gruppen hele vejen. Pilgrimsfærden begynder den 23. april 2015 fra Trondheim/ Nidaros og følger den gamle pilgrimsvej over Gudbrandsdalen til Oslo, hvor gruppen fortsætter til Larvik. Herfra sejler færgen deltagerne til Hirtshals. I juni 2015 går turen ned gennem Jylland i fire etaper: Hirtshals – Aalborg – Viborg – Jelling – Padborg, inden jeg overdrager pilgrimsstaven til min tyske kollega, Bernd Lohse. Via Göttingen, Sydtyskland, Østrig og Alperne når gruppen Rom, hvorfra den går videre ad den gamle Via Appia til Brindisi, hvorfra gruppen sejler til Det hellige Land. I november 2015 går man herfra og er fremme i Jerusalem, 1. søndag i advent.

Ideen er fostret af den italienske pilgrim, Alberto Alberti, med hvem jeg vandrede til Rom for to år siden. Visionen er formuleret i deklarationen for Europarådets kulturelle ruter:

“May the faith which has inspired pilgrims throughout history, uniting them in a common aspiration and transcending national differences and interests, inspire us today, and young people in particular, to travel along these routes in order to build a society founded on tolerance, respect for others, freedom and solidarity.”

Velkommen med på vandring mod Jerusalem!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page